Juridik

Inget kommunalt va trots ledningar

Joel Henriksson i Kövlinge, Halland, får inte kommunalt vatten och avlopp, detta trots att hans tomt är avstyckad från en tomt med tidigare nämnda installation. Enligt kommunen ligger inte tomten inom området för kommunalt va.

Hallandsposten skriver att bygglovet från början byggde på att han skulle installera kommunalt va, och att den befintliga bostaden på tomten fick bygglov med just samma motivering och att den därför har en kommunal lösning. Men för Joels hus 100 meter bort är det nu istället borrad brunn och infiltration som gäller, kommunen skrev helt enkelt om kravet i bygglovet efter mötet med Joel.

Va-nämndens ordförande hade i skrivande stund inte svar på varför det blivit som det blivit men påpekar att huset troligen ligger utanför befintligt verksamhetsområde.