Uterum, Juridik

Inget bygglov för altan på taket

Den husägare som byggt en altan på sitt tak överklagar nu kommunens beslut om att bygglov ej utfärdas för bygget.

En husägare i Västervik har byggt en arkitektritad altan på taket av sitt hus. Nu anser dock kommunen att altanen inte passar in med övrig bebyggelse och den kulturhistoriskt värdefulla miljön och att bygglov därför inte kan utfärdas, medan husägaren menar att den inte syns från gatan och därför bör få finnas kvar.

Av artikeln att döma i Västerviks tidning är altanen redan byggd men bygglov är däremot inte utfärdat, det framgår dock inte om husägaren nu måste betala straffavgift eller liknande. Husägaren har i alla fall överklagat kommunens beslut.