Bygga nytt hus, ByggahusTV, Ekologiskt & energieffektivt, Energi, Husdrömmar

Det Husdrömmar missade om Igelströms plusenergihus del 1

ByggahusTV besökte arkitekt Johannes Igelström i Lund för att få veta mer om plusenergihuset vi fick se när han byggde i tv-programmet Husdrömmar.

Det andra avsnittet av Husdrömmar, tv-programmet om husbyggen med fokus på relationer, handlade om Johannes Igelströms plusenergihus i Lund. ByggahusTV besökte Johannes Igelström och lät honom berätta mer om hur huset är byggt.

Johannes Igelström är arkitekt och har byggt ett plusenergihus, ett hus som producerar mer energi än det förbrukar.

Johannes berättar för ByggahusTV i två avsnitt om hur hans plusenergihus är byggt. Avsnittet i filmen här ovan handlar om husets klimatskal och konstruktion. Det andra avsnittet går vi in i huset och tittar på belysning, kök och teknikrummet där värme och ventilation styrs ifrån.

Huset är byggt väldigt tätt och energieffektivt och producerar självt den energi som det förbrukar. Det har Johannes sett till att det gör med hjälp av solceller.

U-värdet är ett mått på hur mycket värme en byggnadsdel släpper igenom. Ju lägre u-värde, ju mindre värme släpper den igenom. Det här husets klimatskal har extremt låga U-värden,

Johannes hus, som har samma typ av cellplast i golv, väggar och tak, har ett u-värde på 0,076 för hela konstruktionen. Det är ungefär hälften av värdet man har på nybyggda lågenergihus idag, där u-värdet brukar ligga på 0,12-0,18 beroende på konstruktionsprinciperna.

Ytterväggens konstruktion på det här huset är från utsidan plåt, OSB-skiva och sedan 45 cm cellplast som har pressats ihop under värme i vacuumtryck, vilket gör att materialet blir väldigt starkt och är fribärande. De täta ytterväggarna är både lufftäta och vattenavvisande, så vad du har för ytskikt på fasaden har ingen betydelse för funktionen.

Husets fasad ska Johannes göra klar nu till våren. På ena långsidan ska det vara lärkträpanel kombinerat med puts och på andra långsidan stenmurar. Just nu sitter bara lärkträpanelen på plats.

- Jag tycker att lärkträ åldras vackert när det blir grått med tiden. Kostnadsmässigt är det inte så mycket dyrare än traditionell panel som ska målas i X antal lager. 

Andra delar av den långsidan av fasaden kommer att bli en tvåstegstätad putsfasad. Den ska putsas framåt vårkanten, ovanpå de putsskivor av magnesiumoxid som har monterats.

På andra långsidan sitter det plåt idag och utanpå det ska Johannes montera gabioner, dvs gallerburar som fylls med sten.

Huset har ovanligt lite betong i sig. Grundplattan levererades i sandwichelement, så det finns ingen betong i plattan, vilket det annars brukar vara. Väggelementen är fribärande och det behövdes ingen betong där heller. Det enda är fundamentet till stenmurarna på utsidan, där han göt en betongklack.

Även taket är konstruerat av sandwichelement av cellplast. Ovanpå dem ligger en 20 mm mineralullsskiva, därefter en vanlig oljebaserad takduk.

Takets geometri gör att allt samlas i ett enda avlopp, det finns inte en enda hängränna utan allt vatten samlas i ett stuprör som leder ner i en vattentank där man samlar upp regnvattnet. Det vattnet ska sedan användas till att spola i toaletterna med och att bevattna trädgården. 

Brunnen rymmer 5-6 kubikmeter och ska räcka ungefär en månad om det inte regnar.

Fasaden är inte klar idag eftersom Johannes och sambon Åsa ville flytta in till jul, varför all kraft lades på inredningen först. Så snart det blir lite varmare kommer de nog att samla vännerna igen för att montera gabionmurarna och putsa det som ska putsas.

Läs fortsättningen

Klicka här för att se mer om belysning, uppvärmning och ventilation i Igelströms passivhus