Juridik

Hans nybyggda hus måste rivas

Tobias Lindfors har hamnat i hustvist med Försvarsmakten.

Regeringen säger nej till Tobias Lindfors överklagan och Högsta förvaltningsdomstolen väljer att inte ta upp den, således kvarstår Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet som gav Tobias rätt att bygga om sitt fritidshus till permanentboende. Enligt dem är huset för stort för att fungera i den bullriga miljön. Försvarsmakten kräver i sin tur att huset rivs.

Problemen grundar sig i att huset befinner sig under den så kallade bullermattan och när Luleå kommun gav bygglovet gick det aldrig iväg någon förfrågan till Försvarsmakten. När Försvarsmakten väl upptäckte felet hade huset redan byggts. Husägaren Tobias Lindfors säger dock, i en artikel i Kuriren.nu, att han byggt enligt det ursprungliga bygglovet och att huset inte alls är för stort. Han menar att de lagt på 30 kvadratmeter för att de felaktigt hävdat att det är 1,90 i takhöjd på vindsloftet, men enligt honom är det kontrollmätt till 1,89 och därför stämmer inte den fakta som Länsstyrelsen grundat beslutet på.

Försvarsjurist Elisa Saarinen säger att de inte kommer att släppa fallet. De anser att man absolut inte ska kunna bo där huset är byggt och därför tänker de överklaga alla eventuella nya bygglov och strida för att huset rivs.