Hälften så många husbyggen hittills i år

Hälften så många husbyggen hittills i år

Trenden med få påbörjade husbyggen håller i sig visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån.

Nybyggandet av hus fortsätter gå trögt. Statistiska Centralbyrån har undersökt hur många husbyggen som påbörjats under de tre första kvartalen i år och kommit fram till att summan landar på 3 013 stycken, vilket är en minskning med 45 procent om vi jämför med förra året. Totalt påbörjades 6 409 byggen under samma period i fjol. På bilden ovan ser du hur kurvan sett ut för småhus och flerbostadshus de senaste 14 åren.

Utav dessa 3 013 stycken är 1 295 stycken påbörjade i något av storstadsområden. Förra året var samma siffra 2 953 stycken.