Förgiftade jordmassor säljs som rena

Förgiftade jordmassor säljs som rena

Förgiftade jordmassor blandas och används som utfyllnad, men nu sätter myndigheterna hårt mot hårt med hjälp av razzior.

Länsstyrelsen i Skåne har tillsammans med sex kommuner gått samman för att få stopp på handeln med giftiga jordmassor.

I en artikel i Sydsvenskan.se berättar miljöchefen i Landskrona om problemen, att giftig jord från olika håll, exempelvis arsenikförgiftade massor från en plats och pcb-förgiftade från en annan, blandas samman och används som utfyllnad. Gifterna läcker sedan ut i grundvattnet. Anledningen till att detta fått så stor spridning uppges vara att det finns stor lönsamhet i det.

Myndigheterna har nu börjat göra razzior för att komma åt problematiken och säger sig ha ganska bra koll på vilka småhandlare och byggföretag det rör sig om, men menar samtidigt att det är svårt att sätta dit dem eftersom alla skyller på alla. Tanken är att de i slutändan ska ta upp detta i en rättegång för att få slut på det.