Juridik

Fick nej för att huset var för svenskt

Det blir inget bygglov för paret i Norge, i alla fall inte i dagsläget, detta för att deras planerade hus är för svenskt utformat.

Ett par på Asmalöy i södra Norge ansökte om bygglov för ett stenhus men fick nej med motiveringen att huset är för svenskt och därför inte passar in med övriga byggnader. Delvis ska detta bero på att det är just ett stenhus med putsad fasad, och delvis på grund av andra detaljer så som placeringen av fönster, husets utformning och dess så kallade nyklassicistiska stil. Referenserna till historiska, svenska exempel från förra århundradet är för starka, går det att läsa i kommunens avslag. Skulle det kläs med träpanel istället så kanske kommunen kan ge bygglov.

Paret säger till tidningen F-b.no att familjen valt stenhus med putsad fasad för att de anser att det inte kräver lika mycket underhåll som andra fasadtyper, och att flera andra hus i området har samma fasadtyp och att de därför inte förstår varför kommunen skulle säga nej på grund av detta.