Dags att mäta radon - november 2012

Nu flaggar Strålsäkerhetsmyndigheten att det är en bra tid för dig som vill genomföra en radonmätning i ditt hus att boka upp en sådan, radonmätningar ska nämligen genomföras mellan oktober och april då det är eldningssäsong. En mätning tar cirka två månader.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bör en radonmätning övervägas:

  • Om det är mer än tio år sedan den senaste radonmätningen.
  • Efter en husrenovering, eftersom små sprickor då kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken.
  • Om huset är byggt med blåbetong och därför kan ha extra höga halter av radon i inomhusluften.