Byggandet är i vänteläge

Byggandet är i vänteläge

Det råder vänteläge i byggbranschen, detta menar Sveriges Byggindustrier som idag delger sin konjunkturbedömning. Vänteläget uppges bero på konjunkturavmattningen i svensk ekonomi. Dock ser det ljusare ut 2013 även om de bedömer att antalet påbörjade bostäder då blir lägre än 2011.

– Bostäder blir den svagaste delsektorn i år, men den repar sig under nästa år. Däremot ser vi att infrastrukturbyggandet på grund av lägre anslag minskar 2013. Merparten av de utlovade satsningarna i höstbudgeten ligger tyvärr bortom prognoshorisonten, säger Johan Deremar som är nationalekonom hos Sveriges Byggindustrier.

 På bilden ovan ser du Sveriges Byggindustriers prognos för 2012 och 2013.