Tillbyggnad, Bygga nytt hus

Bygga till på höjden

Det här huset ska få en våning till.

Det här huset ska få en våning till. Foto: Pelle Isaksson

Att bygga till på höjden kan vara lösningen om tomten är för liten eller om grundläggning och dränering blir krångligt. Pelle Isaksson hade vuxit ur huset, men hade ingen tid att projektera och samordna ett tillbygge. Han köpte en färdig våning till.

För ett par år sedan kände Pelle och hans sambo Marie och hennes två barn att de behövde mer utrymme.
Trähuset de bor i byggdes 1980 i ett plan med källare och ligger i Onsala, några mil söder om Göteborg. De 65 kvadratmetrarna är byggda i vinkel.

– Första tanken är ju att bygga ut och vi började fundera på att bygga en vinkel till på huset. Då skulle vi förstås bland annat behöva gjuta en grund och hitta hantverkare och det kändes inte tilltalande.

Maries mamma kom på den ljusa idén att istället bygga på höjden och de började leta efter smarta lösningar. Ganska snart stötte de på en firma som gjort till sin specialitet att bygga på våningar och tak på befintliga hus.

I november kom företagets representant och tittade och man började diskutera vilka lösningar som kunde passa bäst. Därefter gjorde takfirman en ritning för att kunna söka bygglov. I offerten som de lämnade till Pelle ingick ett godkänt bygglov men allteftersom lösningarna varierade, justerades också priset.

Byggnadsnämnden godtog inte det första förslaget med brutet tak och takfirman och Pelle fick fundera om och rita ännu ett förslag som inte byggnadsnämnden heller nappade på direkt. Till sist var alla eniga om ett något spetsigare tak över hela huset.

– Det blev den bästa lösningen med facit i hand, säger Pelle och berättar att de också lade till en takkupa i priset.

Våningen på väg

Den nya våningen lyfts av. Foto: Pelle Isaksson

När offerten godkänts och beställningen var gjord kom företaget för att mäta upp det befintliga huset och väga av så att allt var plant för att kunna börja bygga moduler på sin fabrik.

En tisdag i september kom två byggjobbare för att förbereda takbytet. I förväg hade Pelle Isaksson själv plockat ner de gamla betongpannorna och slängt dem eftersom de var i dåligt skick. I samma container åkte gamla vindskivor och gavelpanel. Den befintliga vindsisoleringen plockades bort, men en del av den kunde återanvändas när den nya våningen var på plats.

På vissa ställen i huset behövde man göra förstärkningar med stålreglar så att huset skulle klara lasterna av den nya våningen.
På torsdagen var det dags för leverans. Modulerna kom med lastbil i två omgångar vid halvniotiden på morgonen och en kran började med att lyfta ner det befintliga taket som hade sågats av i delar från det övriga huset. Ungefär samtidigt kom en annan leverans med takpannorna.

Ny våning

Nya våningen på plats. Foto: Pelle Isaksson

De nya modulerna lyftes på plats med en lyftkran. Den nya våningen med tak var tillverkad i tre sektioner som monterades med en meters mellanrum. I passbitarna skulle man kunna ta upp eventuella måttskillnader innan de byggdes igen. Bredden på det nya taket kunde ju inte justeras i efterhand och därför var sektionernas breddmått lite tilltagna i överkant. Detta var dock inget som skulle synas efter färdigmontaget. Klockan halv sex på kvällen var allt monterat och kranbilen åkte iväg.

– Allt gick väldigt smidigt och utan problem och vi fick snabbt ett tätt hus samtidigt som det inte påverkade vårt vanliga boende så mycket under tiden.
Invändigt var de tvungna att avsätta plats för en trappa upp till den nya våningen och fick ta en del av det gamla vardagsrummet i anspråk. I gengäld fick de gästrum, kontor, sovrum, allrum och ett badrum i den nya våningen.

I leveransen av den nya våningen ingick, förutom takstommen och väggarna, även golv, isolering, trappa, all utvändig panel och nya betongpannor. Pelle la själv pannorna på plats. Mellanväggar, annan inredning, förlängning av ventilationen och el- och rörarbete ingick inte heller. Priset enligt offerten som takfirman lämnade i början för själva taket och den leveransen hamnade på ungefär 585 000 kronor.

Klart

Nya våningen på plats. Foto: Pelle Isaksson

– Men nu återstår fortfarande en del eget arbete som lite målning och lister, säger Pelle Isaksson. Om vi hade byggt i lösvirke hade vi haft ännu mera kvar att göra, det är jag säker på. Kanske hade priset varit lite lägre men det har jag inte räknat på.

Att lyfta taket och bygga på en våning kan man göra på allt från små enplanshus i trä till flervåningshus i sten. Man måste tänka på på att anpassa trapplacering, våtenheter och dragningar till värmesystemet så att det stämmer med både ny och befintlig planlösning. Ventilationskanaler och eventuell skorsten måste förlängas.