Altan, Grund & markarbete, Bygga nytt hus

Plintar och grundläggning till altanen

Mathias12s altanreglar på Sjövalla gård vilar på grus.

Mathias12s altanreglar på Sjövalla gård vilar på grus. Foto: Mathias12

Vad du än bygger är grunden viktigast. En låg altan kan vila direkt på trädgårdsplattor, medan en högre altan behöver nedgrävda plintar. Eller så lejer du bort grundarbetet och låter ett företag sätta markskruvar.

Börja med att mäta hur stor du vill ha din altan och var den ska placeras. Gör en ritning och sätt ut mått. Planera för stödjepunkter för altanen och markera dessa på ritningen.

Placera altanens stödjepunkter

Oftast bygger man altanen i anslutning till huset. Då kan man med fördel fästa en bärlina (en regel som bär upp trallgolvets skruvreglar) mot huset. Det innebär att man har stödjepunkter vid husfasaden klara. Övriga stödjepunkter kan vara plintar eller trädgårdsplattor eller murblock om marken är stabil och väldränerad.

Placeringen av stödjepunkter är förhållandevis enkel. Det bör inte vara mer än 2 m mellan stödjepunkterna om du använder en bärlina på 45x170 mm. Det innebär att om altanen ska vara max 2 m ut från fasaden så räcker det att komplettera en väggfast bärlina med en rad med plintar med ett inbördes avstånd på max 2 m. Ska altanen vara djupare än 2 m sätter du två rader plintar så att mellanrummen mellan stödjepunkterna i djupled fördelas jämnt. En altan djupare än 4 m behöver tre rader plintar. Även på bredden räknar du med 2 m mellan stödjepunkterna. Om altanen är djupare än 2 m stöttar du under skruvreglarna med en extra bärlina på mitten.

Förenklad grund för låg altan

Om marken är fast och väldränerad och altanen ska ligga direkt i marknivå eller bara några dm över marken kan det räcka med trädgårdsplattor som stödjepunkter. Ta först bort matjorden, lägga en markduk och täck med ett lager grus. Duken och gruset försvårar för ogräs att växa under altanen. Placera därefter ut trädgårdsplattor av betong eller murblock av lättklinker som stödjepunkter och väg av så att alla punkter hamnar i ungefär samma nivå. Har du en gammal stensatt uteplats är det en alldeles utmärkt grund för ett lägre trädäck. Glöm inte att alltid lägga syllpapp eller några lager takpapp mellan betong och trä för att slippa markfukt mot träet.

När ramverket med skruvreglar monterats ihop och lagts på plats på stödjepunkterna kan du prova om konstruktionen sviktar genom att ställa dig och gunga lite på den. Komplettera vid behov med ytterligare stödjepunkter innan du börjar montera trallen. När trallen kommer på blir golvet ännu stabilare.

Plintgrund för stolpar

Om altanen ska vara lite högre behöver du stolpar och då ska du välja plintar som stödjepunkter. Antingen gjuter du egna plintar av grovbetong i gjutrör av papp och sätter fästjärn eller plintskor som fäste för stolparna, eller så använder du färdiga plintar. De färdiga plintarna blir lite dyrare, men du spar arbete och tid. Välj plintar med fästbeslag som passar de stolpar du vill ha. Vanligast är fästbeslag med 100 mm som passar 95x95 mm stolpar.  Fästbeslagen har färdiga hål för fransk träskruv.

Gräv hålet lite djupare än plinten och lägg ett lager grus i botten. Plinten ska sticka upp en liten bit över markytan. Ett tips är att ha en bit armeringsjärn till hands att sticka genom hålen i plintens färstjärn. Då får du ett handtag som gör det lättare att lyfta i och ur plinten under arbetet.

Frostfritt djup

Hur djupt plinten ska stå avgörs av det frostfria djupet där du bor. Det finns färdiga plintar som är 50 cm respektive 70 cm. Behöver du djupare plintar är det bättre att gjuta själv. Det går att ”fuska lite” med djupet genom att gräva ett större hål och skapa en plan botten av grus och lägga ner en markisoleringsplatta av cellplast innan plinten ställs ner. Då försvårar du för tjälen att krypa ner under plinten.

Börja alltid med att placera hörnplintarna och var noga med placeringen. Dra ett snöre mellan hörnplintarna och placera ut övriga plintar längs linjen. Använder du stolpar är det inte hela världen om plintarna kommer lite olika i höjdled. Det justerar du med stolparna. Tänk också på att stolparna inte ska vila mot plintens betong utan monteras med några cm luft under.

När alla plintar placerats ut fyller du igen med grus och jord och stampar till noga. Täck jorden där gräset är bortgrävt med en markduk och ett lager grus för att hindra ogräset.

Markskruvar som grund

Vill du helt slippa att jobba med grunden finns det företag som sätter markskruvar som fungerar som stabila stödjepunkter för både altaner och mindre hus. Du får betala mer, men kan lägga din egen arbetstid på själva altanen istället.

markskruvar

Markskruvar. Foto: Slutagräv

När grundläggningen är på plats, vare sig den består av trädgårdsplattor eller nedgrävda plintar börjar bygget av själva altanen.

Altanskolan

Del 1 - Reglerna för att bygga altan
Del 2 - Utforma altanen, storlek, form, trappor
Del 3 - Välja trall till altanen
Del 4 - Välja dimensioner på virke till altan
Del 5 - Plintar och grundläggning
Del 6 - Belysning vid altanen