Broschyr för att mäta bostad

Broschyr för att mäta bostad

Nu finns det en broschyr, framtagen av Konsumentverket och SIS, som ska hjälpa dig att förstå hur en areamätning går till och därefter kunna mäta rätt.

Konsumentverket har tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute, tagit fram en broschyr som ska göra det enklare för den som vill mäta upp sin bostad, exempelvis inför en försäljning.

Konsumentverket menar att de sett flera fall där det uppstår konflikter mellan säljare, köpare och mäklare på grund av felmätta bostäder, i värsta fall kan de leda till en ekonomisk förlust. Broschyren ska därför fungera som ett hjälpmedel så att sådana situationer i största möjliga mån undviks.

Du hittar broschyren här: http://www.sis.se/matabostad