Behovet av bostäder större än beräknat

Det behövs betydligt fler bostäder i Stockholm än vad man först trott, och strandskyddet bör ses över i länet.

Målet är att bygga 100 000 nya bostäder i Stockholms län fram till och med 2030 för att råda bot på bostadsbristen. Men enligt Stockholms landstings senaste rapport är behovet hela 3 gånger så stort, totalt behövs 319 000 bostäder byggas. Det uppdämda behovet uppges vara totalt 53 000 bostäder. Befolkningen är i dagsläget 2,1 miljoner enligt en artikel i DN och det finns drygt 1 miljon bostäder. 

Flera kommuner menar att strandskyddet försvårar expansionen. Ett förslag som tas upp av biträdande landstingsråd Charlotte Broberg (M) är därför att strandskyddet i Stockholms län bör ses över. Annan kritik som förs fram är att riktlinjer för bullernivåer påverkar expansionstakten och att infrastrukturen inte är tillräcklig i vissa kommuner.