Ekonomi, Bygga nytt hus

Attefall tvekar inför bolånetaket

Bolånetaket har påverkat husbyggandet i Sverige negativt och bör därför ses över, det säger Stefan Attefall (KD) i en artikel på Di.se. Han anser inte att vi bör ta bort det. Men däremot att det bör ses över och kanske utformas annorlunda. Ett förslag som ges i artikeln är att införa ett slags trappa där kontantinsatsen höjs gradvis.

Attefall menar dock att bolånetaket ändå var en nödvändig åtgärd i och med att hushållens skuldsättning ökade i en ohållbar takt. Att ta bort bolånetaket helt är därför inte aktuellt i dagsläget.