Lösvirke, Bygga nytt hus

Arbetsmomenten vid ett husbygge - en grov översikt

Stomresning av ett lösvirkeshus.

Stomresning av ett lösvirkeshus. Foto: Marko Koistinen

Ska du bygga trähus i lösvirke och är osäker på arbetsordningen? Vi lät byggnadsingenjör Charlotte Andersson lista de viktigaste arbetsmomenten vid ett husbygge och i vilken ordning man utför dem. Mot slutet av listan kan många av arbetsmomenten utföras parallellt.

1. Röja på tomten

2. Markarbeten/schakt, ta bort det som inte får vara kvar, lägga till dräneringsgrus och återfyllnad under huset, dränera.

3. Se till att el och VA är framdraget innan plattan gjuts.

4. Grundläggning

5. amt uppbyggnad av pelare och bärande balkar.

På ett prefabricerat/stomrest hus levereras ytterväggarna helt klara, ytbeläggningen på taket är med, alla innerväggar är på plats och gipsade. Olika leverantörer kan ha olika standard och sätt att arbeta. Om inga eldragningar ingår får man sätta gipsen själv på sidan.

6. Tätt tak, lite olika beroende på konstruktion. Exempelvis spika råspont och lägga papp, dock inte pannor och takplåt ännu.

7. Förbereda för skorsten i samband med att man gör tätt tak.

8. Bygga upp ytterväggarna. Man gör allt från utsidan och inåt. Först väderskyddet, sedan isolering av stomme, sedan plastfolie och gips sist. OBS att det finns olika väggtyper och att man kan göra på lite olika sätt.

9. Montera fönster och dörrar.

10. Yttertaket kan sedan göras precis när som helst.

11. Plåtdetaljer sätts före och efter yttertaket, inklusive hängrännor och stuprör.

12. Regla upp innerväggar. 

13. VVS-montör och elektriker och drar alla installationer.

14. Ventilation och eventuell centraldammsugare.

15. Isolering av vindsbjälklag. Installationerna läggs under isoleringen.

16. Gipsa väggar och innertak.

17. Har du två plan måste mellanbjälklaget byggas klart innan innerväggarna kan monteras.

18. Det bärande golvskiktet (spånskivor) på övreplan.

19. Montera innerdörrar.

20. Golvytskikt i alla utrymmen utom våtrum, där tätskiktet monteras först om man ska kakla.

OBS att det är mellan 12-16 veckors uttorkning på betong innan man kan göra tätskikt. Kolla att plattan fått torka ut minst 12 veckor.

21. Spackla. Punkt 20 och 21 kan pågå parallellt.

22. Slutmontage av alla lister.

23. Inredning: Garderober, köksinredning, allt som byggs fast.

24. Samtidigt med våtrumstätskiktet är gjort kan man sätta kakel och klinker i våtrummet. Många saker kan gå parallellt.

25. Måla och tapetsera klart.

26. Montera kakel eller annat stänkskydd i köket.

27. Slutmontering av el och VVS – strömbrytare, blandare wc etc.

28. Sätta in lösa garderober, vitvaror, eventuell eldstad. Skorstenen monteras när eldstaden monteras.