Juridik

Antalet strandskyddsdispenser ökar

Populärt att bygga vid vatten.

Populärt att bygga vid vatten.

Fler vill och får bygga nära vattnet, men många beslut rivs också upp.

Antalet godkända strandskyddsdispenser ökar. Naturvårdsverkets årliga sammanställning visar att det medgavs dispens för 5 943 åtgärder förra året, vilket är cirka 500 fler än 2014.

En del av dessa beslut underkänns senare. Karlskrona toppar den statistiken med 48 beviljade strandskyddsdispenser, varav 8 stycken senare revs upp av länsstyrelsen.

– Det handlar om ovanliga och mer svårbedömda ärenden som vi vill ha prövade så att det blir prejudikat, säger naturvårdshandläggaren Malin Sjöstedt när Sydöstran ifrågasätter siffrorna.

Flest dispenser gavs i Värmdö, Norrtälje och Österåkers kommuner, som tillsammans håller 13 procent av landets totala antal dispenser 2015 - 600 stycken.