Altan, Trädgård

Bygg en självbevattnande blomlåda nedfälld i trädäcket

Klätterrosor i nedfälld blomsterlåda växer upp mot spaljé.

Klätterrosor i nedfälld blomsterlåda växer upp mot spaljé. Foto: Therese Jakobsson

En odling i nivå med trädäcket är trevligt och behöver inte vara så svårt att få till. Det går till och med att ordna så den är självvattnande.

Blomlåda i marknivå
Här finns både upphöjda och nedsänkta blomlådor. Foto: House to home

Beroende på hur trädäcket ser ut finns det olika sätt att fälla ner en odlingslåda i nivå med däcket. Själva odlingen kan faktiskt ske direkt i marken under om trädäcket är i marknivå. För ett upphöjt trädäck kan man använda en plastback eller balja av önskad storlek. På byggvaruhus hittar man ofta murarbaljor som är lagom stora. Ytterligare ett alternativ är att bygga en nerfälld låda av trallvirke och klä den på insidan med dammduk för att slippa hälla jord direkt mot virket. 

Blomlådor infällda i trädäcket
Snitsig trädgårdsdesign har ritat ett trädäck med infällda planteringar vid villa i Helsingborg.

Trädäck i marknivå

 1. Bygger du nytt så planerar du vid bygget var du vill ha din odlingslåda.
  Om du redan har ett trädäck kan du såga ur ett lagom hål i trallgolvet, men undvik att kapa skruvreglarna för att däcket ska behålla sin stabilitet. Kanta sedan hålet snyggt med trallbrädor.
 2. Bygg en ram av reglar i däckets stomme som motsvarar odlingslådan. 
 3. Gräv ett hål i marken under däcket. Är jorden dålig kan det vara bra att gräva en djupare grop och grunda med grus för dräneringens skull. Fyll på med matjord. 
 4. Klä sedan däcket med trall och gör en snygg avslutning mot hålet. För att få skruvfäste kan du behöva dubblera en del reglar om du vill ha en ram runt hålet. 
 5. Tycker du att odlingsbädden hamnar för djupt kan du klä sidorna med trallbrädor ner till marknivån. Klä sedan insidan av din låda med dammduk och fyll på jorden lite högre.
Upphöjt trädäck med blomlådor
Upphöjt trädäck med infällda blomlådor. Foto: Heart and home

Upphöjt trädäck 

 1. I ett befintligt trädäck går det att ta upp hål mellan skruvreglarna utan att försämra stommens stabilitet. Sätt kortlingar för att få skruvstöd för alla trallbrädor. Skapa med reglar och trall ett stöd för en botten eller en hylla att ställa en balja på. Kanta hålet snyggt med trallvirke.
  Bygger du nytt trädäck bestämmer du odlingslådans placering och djup. Ska du använda en färdig plastbalja att odla i så måttsätter du efter den. Bygger du en trälåda och klär på insidan med dammduk kan du vara mer flexibel i storlek och form.
 2. Bygg av reglar stöd under trädäcket för en hylla i nivå med odlingslådans botten.
 3. Sätt trallbrädor som en botten eller hylla att ställa baljan på eller som botten på en trälåda. Klä sidorna med trallbrädor och kanta snyggt på själva trallgolvet. Alternativt bygger du en lös trälåda av trallvirke som du sänker ner i hålet och låter den vila på reglar.
 4. När du lägger däckets trall gör du en ram som avslutning mot hålet.
Idéträdgård vid Sofiero slott
Maria Dremo Sundström vid Almbacken Trädgårdsdesign skapade en idéträdgård vid Sofiero slott. Uteplatsen har insynsskydd och är omgärdad av blomlådor.

Självvattnande odlingslåda av två baljor

Principen för en självvattnande blomlåda är att skapa dubbla bottnar som det ryms ett vattenmagasin emellan. 

 1. Ett enkelt sätt att göra detta är att köpa murarbaljor eller plastbackar som passar att sätta i varandra. Har man tur hittar man likadana baljor, men med olika höjd. Sätter man den mindre i den större så att det bildas ett utrymme mellan bottnarna. Det är bra om utrymmet är minst 8-10 cm. Där kommer vattenmagasinet att vara.
 2. Sätt baljorna i varandra och markera på den undre var botten är för den övre. Borra ett hål i den undre baljan strax under den mindre baljans botten. Detta dräneringshål släpper ut överflödigt vatten så växterna inte drunknar. 
 3. Borra ett hål lagom för ett påfyllnadsrör i ena hörnet på den övrebaljan. Använd exempelvis en bit grovt elplaströr med 25 eller 32 mm diameter. Röret ska räcka från vattenmagasinet i botten och sticka upp aningen över odlingslådans kant.
 4. För att få vattnet att sugas upp i jorden från magasinet använder vi nätkrukor med en diameter på 7-10 cm. Nätkrukor av plast finns att köpa i trädgårdsbutiker, men det kan gå lika bra att göra en massa hål i botten och på sidorna på en vanlig plastkruka. Borra med en hålsåg upp hål i botten på planteringskärlet i samma diameter som krukorna. Ett hål i varje ände och ett i mitten om baljan är ungefär 70 cm. Perforera resten av botten med borr ca 8 mm.
 5. Sätt ner odlingsbaljan i ytterbaljan. Sätt ner nätkrukorna i de stora hålen. Lägg ner en mjuk fiberduk i botten och tryck ner den ordentligt i krukorna för att inte jorden ska läcka ut i vattenbehållaren. Sätt påfyllningsröret på plats. Vill du fixera röret kan du borra ett par små hål i sidan på odlingskärlet och fästa med ett buntband.
 6. Fyll odlingslådan med jord. Jorden kommer att hamna ända nere i nätkrukorna. Det är meningen. Plantera dina växter och fyll slutligen magasinet med vatten genom påfyllningsröret. När du nyplanterar skadar det inte att vattna lite uppifrån så växten får lite hjälp, men sen är det meningen att växtens rötter ska söka sig nedåt. Att jorden blir torr upptill gör inget så länge det finns vatten i magasinet.
Självbevattnande blomlåda
Medlemmen Fredrik.johansson har fällt in en självbevattnande odlingslåda i altanen. Foto: Fredrik.johansson

Självvattnande odlingslåda av en balja

Hittar du inte två baljor som passar i varandra finns alternativet att använda bara en balja. 

Blomlådor vid trädäck
Medlemmen crazytok byggde blomlådor i anslutning till sin altan. Följ hans projekt ”Projekt blomlådor”. Foto: crazytok.
 1. Bestäm hur högt vattenmagasinet ska vara, ca 10 cm. Borra ett dräneringshål där.
 2. Fyll botten med lättklinkerkulor (lecakulor) upp till dräneringshålet.
 3. Lägg en fiberduk av kraftigare slag ovanpå lagret av lättklinkerkulor. Om man vill förbättra uppsugningen av vatten till jorden kan man sätta ner en nätkruka genom fiberduken precis som i beskrivningen odlingslåda med två baljor.
 4. Skär hål i fiberduken i ena hörnet och stick ner ett påfyllningsrör. Fäst det gärna med buntband.
 5. Fyll på med jord och plantera.

Hur ska man veta när man behöver vattna? Enklast är att hälla på vatten tills man ser att det rinner ut i dräneringshålet. Men om baljan är nedsänkt i trädäcket ser man ju inte hålet. Tillverka en enkel flottör som når ner i botten på påfyllningsröret. Flottören kan vara en remsa från ett sittunderlag eller en kork med en pinne. Skär av flottören i överkanten av påfyllningsröret.

Läs mer

Projekt blomlådor
Bygge av självbevattnad planteringslåda