Två vattenläckage på 6 år - upp i ARN

Två vattenläckage på 6 år - upp i ARN

Badrumsentreprenör med många ursäkter får beslut emot sig från Allmänna reklamationsnämnden.

Både innertaket i badrummet på undervåningen och vattenläckaget i badrummet på övervåningen ska kostnadsfritt åtgärdas av badrumsentreprenören MPM Allt inom kakel och klinkers. Detta beslutade nyligen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) efter att de fått in en tvist som pågått i sex år.

Problemen började 2009, då husägaren i Höllviken bara hunnit nyttja sitt nya badrum i ett års tid. Vatten började plötsligt droppa från taket. Badrumsentreprenören och underentreprenören som monterat golvbrunnen kom då dit för att se över felet, och konstaterade att det var problem med golvbrunnen. Renoveringsåtgärder genomfördes sedan som skulle vara tillräckliga för att skadan inte skulle återkomma.

Men förra året började det återigen droppa från taket i badrummet på undervåningen. Denna gången hade dock underentreprenören gått i pension och badrumsentreprenören meddelade att de inte ansåg sig skyldiga att åtgärda skadorna då de inte ansåg sig ha något helhetsansvar för tjänsten, då underentreprenören fakturerat husägaren separat.

De meddelade också ARN att om myndigheten ändå skulle hålla dem ansvariga så anser de inte att det finns något fel i installationen. De bygger detta på den inspektion som de genomförde 2009.

Skulle ARN även besluta emot dem i detta avseende, är kostnaden för åtgärden istället orimlig i förhållande till skadan.

- Om nämnden skulle bedöma att det finns något kvarstående fel på golvbrunnen som MPM kan hållas ansvarigt för gör bolaget gällande att husägaren saknar rätt att kräva ett avhjälpande som medför en fullständig ommontering av golvbrunnen eftersom det skulle innebära olägenheter och kostnader för MPM som år oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för henne, skriver de i sitt svar till ARN.

Men ARN håller inte med. Att det läcker vatten från taket i området kring golvbrunnen gör att nämnden fastslår att det faktiskt existerar ett fel. De skriver även att detta lika gärna kan bero på tätskiktet som på golvbrunnen.

I deras beslut går också att läsa att eftersom offerten från badrumsentreprenören innehåller samtliga moment för renovering av badrum, så även golvbrunn, är de att betrakta som ansvariga även för underentreprenörens arbete. Därmed är de också skyldiga att åtgärda skadorna.

- Det räcker att konstatera att förekomsten av läckage i sig innebär att det finns ett allvarligt fel i tjänsten. Det ankommer på MPM att utan kostnad för husägaren åtgärda detta fel och att återställa innertak i nedre badrum, skriver myndigheten i sitt beslut.