Regeringens utredningar blundar för arkitekturen

Granskning visar att regeringens byggpolitik bara ser till kvantitet.

Sveriges Arkitekter har undersökt de 20 utredningar och rapporter som bostadsminister Stefan Attefall beställt för att finna lösningar till bostadskrisen. Resultatet visar att arkitekturperspektivet är helt bortglömd. Catherina Fored, arkitekt och förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter, skriver på DN Debatt att det påminner mycket om situationen på 60-talet när arkitekter varnade för ett ensidigt byggherreperspektiv men ingen lyssnade. Istället byggdes miljonprogrammen.

Granskningen av utredningarna visar att ord som arkitektur, form, miljöanpassning och liknande ord inte nämns en enda gång. Catherina Fored menar att detta är mycket negativt för städerna eftersom byggande inte bara handlar om kvantitet utan också om att skapa en attraktiv stad och livsmiljö - framför allt i och med urbaniseringen då städer förtätas och hänsyn måste tas till redan existerande områden. Utredningarna syftar enligt deras granskning endast till att underlätta för de stora byggherrarna, vilket skapar en risk för en liknande situation som den på 60-talet.

Källa: Regeringens byggpolitik gör Sverige fulare