77 husägare berörs när kommun tar tillbaka allmän mark

Husägare som tagit allmän mark i anspråk måste nu återställa den.

Ett stort antal husägare i Ystad får nu brev hem om att de måste återställa mark de annekterat från kommunen, alternativt köpa loss den - lite beroende på situation. Detta efter att det kommit kommunen tillkänna att det förekommer problem med att allmän mark nyttjas på ett sätt som gör att allmänheten inte förstår att de har tillgång till den.

- Det har gjorts på olika sätt. Med häckar, staket och murar eller med plattläggning. Åtgärderna har gjort att marken uppfattas som privat, trots att den alltså inte är det, säger Emilia Löfgren, teknisk chef i Ystads kommun, till Ystads Allehanda.

Kommunen har låtit utreda hur utbrett problemet är, och totalt handlar det om 77 husägare som berörs, men det är endast i 25 av fallen som marken måste återställas. Övriga ska erbjudas att köpa loss marken, och få betala för en ändring av detaljplanen från allmän mark till kvartersmark. Detta har dock överklagats av en tidigare kommunfullmäktigeledamot som menar på att samtliga borde behöva återställa till allmän mark.

Många av husägarna har nyttjat marken i god tro under många år, en del har till och med avtal som nu sägs upp, och de är därför uppgivna.

Prislappen för att köpa loss mark uppges landa mellan 300-2 200 kronor per kvadratmeter beroende på marknadsvärde.