4 års kamp för att få installera laddstolpe

Laddstolpar vid en bostadsrättsförening i Bjärred.

Laddstolpar vid en bostadsrättsförening i Bjärred. Foto: Annelie Hultberg

Efter fyra år och flera domstolsprocesser fick husägarna i Lund installera laddstolpar i sin samfällighet.

Grannar i Lund gick ihop för att sätta upp laddboxar, men idén som verkade så bra från början möttes av tuffa prövningar. Reglerna är nämligen komplicerade när det handlar om en samfällighet, och inte en privatperson, som vill installera laddstolpar. Samtliga i samfälligheten måste säga ja, men i det här fallet var en av de 64 husägarna inte med på idén. Då sade Lantmäteriet nej.

Men detta överklagade samfälligheten och de fick rätt mot Lantmäteriet. Hela processen hade vid det laget tagit fyra år.

Kort därpå kom också en räkning på 87 000 kronor för förrättningsarbetet. Även denna blev det kamp om skriver Sydsvenskan. Den överklagades och husägarna fick delvis rätt men situationen blev än mer komplicerad.

– Enligt den (domen, reds. anm.) kan lantmäteriet inte debitera en samfällighet om det tvistas om beloppet. Då ska ska alla fastighetsägare debiteras enskilt, säger en av husägarna.

Nu vet de inte riktigt vad summan kommer att landa på, eller hur den ska fördelas när det är flera vuxna boende på samma adress. De har därför överklagat domen till mark- och miljööverdomstolen som ännu inte meddelat om de lämnar prövningstillstånd.

De 64 grannarna har däremot satt upp laddstolpar och reglerna är idag något enklare än vad de var 2018 när deras arbete påbörjades. Numera anses laddstolpar lika viktiga som att kunna parkera sin bil.

Lantmäteriet kommenterar taxan för förrättningen med att de utgått från hur mycket tid de lagt ner.

– Vi har gjort en lantmäteriförrättning för Arkeologen och vi tar betalt för det arbete vi genomför. Taxan vi använder är utifrån lagen. Vi fakturerar för den nedlagda tiden i ärendet. Så är det vid alla lantmäteriförrättningar. 

Vidare säger de att ärendet dragit ut på tiden på grund av att de varit överbelastade, samt att det förekommit överklagan i ärendet.