Ny studie om vedeldning visar på ökad demensrisk

Vår medlem Stringfellow Hawkes snygga vedkamin.

Vår medlem Stringfellow Hawkes snygga vedkamin. Foto: Stringfellow Hawke.

Forskare menar att den som eldar med ved hemma löper 70 procent ökad risk för demens.

En ny långtidsstudie vid Umeå Universitet visar att du löper ökad risk att drabbas av demens om du andas in rök från vedeldning, detta även vid värden under godkänd gräns. Forskarna menar att det är lika farligt som avgaser.

- Vi kan se att både bilavgaser och vedeldning var för sig orsakar en förhöjd demensrisk. Vi kan dessutom se negativa effekter även vid nivåer under myndigheternas gränsvärden, säger Anna Oudin, forskare på enheten för yrkes- och miljömedicin, vid Umeå Universitet.

Studien visar att personer som bor i områden med höga halter löper 30 procent ökad risk att drabbas av demens. Ännu högre risk är det för personer med egen kamin hemma, där är samma siffra 70 procent.

Studien har dock stött på kritik. Bland annat menar kritikerna att vedeldning ju har funnits sedan vi lärde oss göra upp eld, och att livslängden ändå ökar. Men forskaren menar på att detta inte betyder att vedeldning inte skulle kunna påverka hälsan.

Svenska Pelletsförbundet framför också kritik. De anser bland annat att man inte tagit hänsyn till pannor med olika miljökrav.

Här svarar forskare på en del av de frågor och den kritik som förekommit: SVT.