Ekonomi

Lästips:"Dagens mångmiljardvinster på elnätsavgifterna är ohållbara"

Göran Bryntse, ordförande i SERO, vill ha ny lagstiftning för elnätsavgifterna.

Sedan EI bildades har elnätsavgifterna tillåtits öka med över 30 procent samtidigt som KPI ökat med cirka 4 procent. Detta skriver Göran Bryntse, teknisk doktor och ordförande i SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, i en debattartikel på Nyteknik.se.

Enligt Göran Bryntse har den föråldrade lagstiftningen på området medfört att elnätsbolagen kan plocka ut mångmiljardvinster långt över det tak som Energimyndigheten satt upp, detta trots att LRF redan för 15 år sedan kom fram till att elnätsavgifterna bör halveras. Han hoppas nu på en ny lagstiftning som gör att vinsterna blir mer rimliga.

"Mitt förslag är att lagstifta om att de fasta avgifterna av energihushållningsskäl och konsumentskyddsskäl högst får utgöra ca 20 procent av elnätsavgifterna eller högst 1 000 kronor per år. Detta kombinerat med en avkastningsränta som är rörlig på årsbasis och anpassad till Riksbankens räntepolitik samt att ingen ska betala mer än 30 öre/kWh för elnätet. Det skulle välmotiverat spara mångmiljardbelopp åt elkonsumenterna och dessutom stimulera energihushållningen", skriver Göran Bryntse.

Håller du med?