Energi

Jämförelse: Stora nätbolagen betydligt dyrare

Dyrast nätavgifter i Sverige.

Dyrast nätavgifter i Sverige.

De stora elnätsföretagen drar ifrån de mindre aktörerna i pris visar ny kartläggning.

Är ditt hus uppkopplat mot elnät från Vattenfall eller Ellevio är risken stor att din nätavgift är betydligt dyrare än de som har sina hus kopplade till mindre företag. Trots dessa två företags stordriftsfördel har de dragit iväg i pris på senare år, detta visar en granskning på 120 företag som Villaägarnas Riksförbund genomfört.

2016 är den genomsnittliga elnätsavgiften 11 000 kronor hos Ellevio och Vattenfall, medan samma siffra hos små lokala bolag är 7 800 kronor. Det är en prisskillnad på 3 300 kronor.

Villaägarnas Riksförbund är kritiska till utvecklingen.

Trots att de stora bolagen har stordriftsfördelar är de ofta dyrare för kunderna, eftersom deras ägare kräver högre avkastning. Det saknas ett ordentligt konsumentskydd, eftersom prisregleringen på marknaden för elnät har havererat. Elnätbolagens höga vinster står inte i proportion till den låga risk de tar, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund.

2010 var samma siffror 8 000 kronor jämfört mot 6 700 kronor, och skillnaden därmed 1 300 kronor.

EON sticker dock ut som ett mer positivt exempel trots deras storlek. De har också haft prishöjningar, men inte i samma storlek som Ellevio och Vattenfall.

Granskningen visar även att prisskillnaden mellan dyraste och billigaste näten i Sverige är 7 900 kronor. Dyrast är det att bo i västra Sverige och ha Ellevio som elnätsföretag, medan du som bor i Ljungby och har Ljungby Energi har det billigaste.

- Samma nät var dyrast respektive billigast förra året. Sedan dess har Ellevio höjt sitt pris ytterligare, medan Ljungby sänkt sitt, skriver Villaägarnas Riksförbund i rapporten.

Villaägarna säger nu att de kräver att regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att utforma en rimlig prismodell och ett fungerande konsumentskydd.