Värme, Energi

Fler får solcellsstöd i år

Energimyndigheten avsätter ytterligare 45 miljoner kronor för solcellsstöd i år.

Solcellsstödet för 2013 tog slut snabbt, och många hushåll väntar på besked om stöd för sina projekt. Energimyndigheten har därför valt att ta 45 miljoner kronor från stödet för åren 2014-2016 och fördela dessa redan i år.

– Vi tillför dessa 45 miljoner redan nu för att Länsstyrelserna ska kunna besluta om stöd så tidigt som möjligt under stödperioden vilket förhoppningsvis gör att väntetiderna kortas och sökande kan få besked så snart som möjligt, säger Andreas Gustafsson vid Energimyndigheten.

Hittills har 107,5 miljoner kronor, av de avsatta 210 miljoner kronorna, fördelats till Länsstyrelserna runtom i landet.

Här kan du läsa mer om statligt stöd för solceller: http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/