Energi, Pellets, Värme

Bytte oljan mot pellets

Vilken värmekälla skulle ersätta oljepannan? Torgny Vikbladh bestämde sig för pellets. Enkel skötsel och ett bra inomhusklimat var de viktigaste argumenten.

Bytte oljan mot pellets

Strax före millennieskiftet bestämde sig familjen Vikbladh för att flytta till Höllviken i Skåne. De lämnade en modernt upprustad villa i Ljunghusen för en gammal lantgård med bostadshus och stall. Bostaden, byggd 1920, var en nödtorftigt renoverad mexitegelvilla.

– Det var det underbara läget med utsikt över Öresund som avgjorde flytten, berättar Torgny Vikbladh.
 
Torgny och hans fru Cecilia är båda egenföretagare och mångsysslare. Den lilla fritid som återstår har de ägnat åt renovering.

– Vi har renoverat bit för bit under åren. Förbättrat isoleringen, bytt inredning, byggt till och ersatt mexiteglet med en genuin skånsk stenfasad.

Och så har de bytt uppvärmningssystem.

– Vi hade en oljepanna som gick för fullt. Det var inga större problem under de första åren på 2000-talet, men kring 2004 började oljepriset klättra uppåt och pannan började bli gammal. Det blev ohållbart i längden.

Torgny övervägde noggrant vilket värmesystem som bäst skulle kunna ersätta oljeeldningen. Han tittade på olika alternativ utifrån husets förutsättningar och familjens behov.

– Det utsatta läget mot havet var en viktig faktor att ta hänsyn till. Det blåser kallt på vintern och ett gammalt hus som det här läcker onekligen in kyla och fukt.

– Dessutom var våra egna komfortkrav avgörande. Vi älskar att bada och har även två barn i övre tonåren, så vi behövde ett värmesystem med hög verkningsgrad som levererade ordentligt med värme och varmvatten samtidigt.

Ett av alternativen var att installera en värmepump. Marken kring huset var lämplig för att gräva ned slingor och driva en jordvärmepump.

– Men vid närmare bedömning såg vi att verkningsgraden inte blev tillräcklig stor för våra behov. Dessutom fanns det en risk för fuktproblem om vi upphörde att elda i pannan. Fördelen med eldning är ju att murstocken hålls varm och kan avfukta hela huset från källare till vind.

Torgny började nu intressera sig för biobränsle. Han hade ingen erfarenhet av tekniken, men våren 2005 kom han i kontakt med en leverantör som var inriktad på pelletsvärme för villor. Han bestämde sig för att investera i en komplett anläggning: en pelletbrännare med tillhörande värmepanna, samt ett bulkförråd med kapacitet för 3 ton pellets. Anläggningen har en max effekt på 23 kW och är dimensionerad för en normalstor villa.

Bulkförråd
Bulkförrådet.

 

– Jag hade kunnat välja en billigare lösning genom att installera en pelletsbrännare i den befintliga oljepannan, men det hade inte alls blivit lika effektivt och hållbart. Jag ville ha en bekväm och driftsäker anläggning med lång livslängd, säger Torgny.

Via bulkförrådet som automatiskt matar fram pellets till pannan sparar Torgny arbetstid. Han behöver inte kånka på pelletssäckar, istället kommer en bulkbil och blåser in bränslet genom en ventil i källarväggen.

– Min arbetsinsats består bara av att tömma askbehållaren ett par gånger under eldningssäsongen och dammsuga bort eventuellt sot som bildats vid förbränningen.

Rengöringen av pannan är viktig för att effektivisera energiförbrukningen, påpekar Torgny.

– En millimeters sot i pannan motsvarar fem procents högre förbrukning av pellets, så det är naturligtvis bra att sköta underhållet med viss regelbundenhet.

Torgny planerar nu att göra ytterligare en investering och byta ut pelletsbrännaren mot en helautomatisk modell som är självrengörande.

– Då sparar jag ytterligare lite arbetstid, säger han.

När det gäller själva bränslet bör man vara noggrann med vilken leverantör man väljer, påpekar Torgny.

– Det finns dessvärre leverantörer som erbjuder billig pellets av dålig kvalitet, där råvaran kan bestå av nermalda lastpallar. Man ser att bränslet är dåligt om det har ojämn färg och det blir mycket aska vid förbränningen. Bra pellets ska vara kritivit och bestå av kutterspån.

Priset på pellets är förhållandevis stabilt, men har ökat lite grann de senaste åren. Vargavintern i fjol märktes också på energiräkningarna för huset. Det gick åt närmare tio ton pellets under fjolåret, vilket motsvarar cirka fem kubikmeter olja.

– Det är ju fortfarande betydligt billigare med pellets än olja och dessutom mycket mer miljövänligt.

Men kostnaden bekymrar oss inte så mycket. Det viktigaste är att vi har ett värmesystem som ger bra komfort och som håller huset varmt och torrt, säger Torgny.

Torgny Vikbladhs tips om pelletsvärme
• Välj en pålitlig leverantör av utrustning med minst några års erfarenhet i branschen. Fråga efter referenser, garanti och support.
• Välj en långsiktig värmelösning, hellre än att lappa och bygga till ett befintligt värmesystem.
• Var noggrann med att hitta en pelletsleverantör som erbjuder kvalitetsbränsle. Be att få titta på pelletsen i förväg.
• Underhåll din anläggning regelbundet så förbrukar du mindre pellets.

Fakta om pelletsuppvärmning
En pelletspanna är ett helautomatiskt värmesystem som består av en värmepanna där man har byggt in en pelletsbrännare i själva pannan. I och med att pannan och brännaren är anpassade till varandra blir verkningsgraden hög. Att investera i en ny pelletspanna kostar cirka 50 000-90 000 kr, inklusive installation. Förutom pannan krävs ett bränsleförråd.

Ett billigare alternativ är att ansluta en pelletsbrännare till en befintlig panna för olja/ved, men i detta fall blir verkningsgraden lägre. Priset för en pelletsbrännare är cirka 20 000-30 000 kronor.

Pellets kan även eldas i en fristående pelletskamin som ger lokal uppvärmning i huset. Det finns också vattenmantlade pelletskaminer som bidrar med värme och varmvatten och som i regel används som komplement till det befintliga värmesystemet. Priset för kaminer varierar mellan 25 000-50 000 kronor.