Myndigheter ska få göra ingrepp på privat mark

Fallopia Japonica, eller parkslide som den också heter.

Fallopia Japonica, eller parkslide som den också heter. Foto: Michael Gasperl.

Problem med invasiva arter? Det ska stoppas med nytt lagförslag.

En ny lag ska förenkla arbetet med att förhindra spridningen av invasiva arter. Lagen gäller både växter och djur som egentligen inte hör hemma i svensk natur men som tenderar sprida ut sig här, såsom exempelvis mördarsniglar, mårdhundar och parkslide.

En omstridd del i lagen är att kommuner och myndigheter ska få rätt att utföra åtgärder på privat mark utan markägarens tillstånd och mot dennes vilja.

– Vi bedömer att möjligheterna att få tillträde till privat mark är viktig i det här arbetet, säger miljöminister Karolina Skog till Sveriges Radio.

Man kommer även att använda en del av satsningen på gröna jobb för arbetet mot invasiva arter.

Regeringen hoppas att få lagen på plats och verksam från och med 1 augusti i år. Det är ett led i att uppfylla kraven från EU. Enligt EU:s beräkningar kostar skador med mera från invasiva arter 12 miljarder euro varje år.

– När vi pratar kostnader är det viktigt att ha med sig vilka stora skador de invasiva främmande arterna åstadkommer, det mest kostnadseffektiva är att stoppa spridningen av invasiva arter och de åtgärder som kommer att komma på plats kommer mycket att handla om att stoppa spridningen, säger Karolina Skog.