Hyrestak för tomträttshyror

Husägare som hyr sin tomt måste få ett bättre lagstadgat skydd mot orimliga hyreshöjningar visar en nyligen genomförd statlig utredning.

Tomträttsutredningen är en statlig utredning som gjorts för att se över situationen för husägare som hyr tomt från kommunen. Utredningen är nu klar, och i den föreslås att husägarna måste få ett lagstadgat skydd mot orimliga hyreshöjningar - en ändring som kan komma att genomföras 1 januari 2014 om allt går vägen.

Hyrestaket sätts till 50 procent av tomträttens marktaxeringsvärde multiplicerat med 2,75 procent ränta, och tomthyran får justeras varje år medan taxeringsvärdena ändras vart tredje år. Mellan två taxeringar räknas hyran upp med konsumentprisindex.

- Det föreslagna hyrestaket skulle öka förutsägbarheten och vara ett bra skydd för tomträttshavare i många kommuner. Många familjer skulle få betydligt lägre hyreshöjningar än med dagens system, säger Joacim Olsson som är vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.