Regeringen utreder fri hyressättning i nyproduktion

Som en del av januariavtalet kommer regeringen nu påbörja utredning om fri hyressättning i nyproduktion.

Regeringen meddelar nu att man inleder en utredning rörande fri hyressättning för nyproduktion, så kallade marknadshyror. Förslaget berör inte befintligt bostadsbestånd utan omfattar enbart nyproduktion.

Målsättningen är att utredningen ska vara klar i slutet av maj nästa år och att propositionen sedan ska bearbetas så att lagen börjar gälla 2022.

Beslutet är en del i januariavtalet och utgångspunkterna är följande:

  • Fri hyressättning införs vid nyproduktion. Hyran sätts enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa modeller som tillämpas.
     
  • Den enskilda hyresgästens intressen ska tillvaratas. Information om hyresnivåer ska göras tillgänglig och det ska även finnas ett skydd mot orimliga hyreshöjningar. Hyresgäster i nybyggda lägenheter kommer ha ett reellt besittningsskydd.
     
  • Den nya modellen ska bidra till en långsiktigt välfungerande hyresmarknad och ett effektivt utnyttjande av det aktuella delbeståndet. Förutsättningar ska ges för ett uthålligt och kontinuerligt utbud av hyreslägenheter. Marknaden ska vara välfungerande, stabil och trygg och leda till större öppenhet. Modellen ska ge bostadsområden med olika förutsättningar, möjligheter att utvecklas och möta den lokala efterfrågan som finns på bostäder.
     
  • Det bör råda en hög grad av transparens och konsumentmakt i fråga om de hyresnivåer som gäller. Därför ska det utredas hur en hög grad av transparens kan åstadkommas för hyror bland nybyggda lägenheter. Det ska även utredas hur statistik om hyresnivåer kan göras tillgänglig.

Utredaren ska även titta på relevanta exempel på hur systemet fungerar i andra länder.

Hyresgästföreningen är kritiska till förslaget. Man ser framför sig hur det primärt kommer att gynna fastighetsägarna, och leda till högre hyror och färre lägenheter på bostadsmarknaden för de boende.