JO-anmäler kommunen för lång handläggningstid

Gotland.

Gotland. Foto: Google Maps.

Bygglovet drog ut på tiden med hela nio månader, och det innebar stora kostnader för husbyggaren.

Trots att det bara ska ta maximalt tio veckor för kommunernas byggnadsnämnder att handlägga bygglovsärenden drar det ofta ut på tiden. Ett sätt för kommunerna att kommer runt tiden är att begära kompletteringar i ärendet. Men när detta skedde för andra gången för en husägare - och kompletteringen som ombads redan var dem tillhanda i och med första kompletteringen - fick husägaren nog.

Han har nu JO-anmält Region Gotland. I ansökan påpekar han att kommunens långsamma handläggning lett till kraftigt ökade huskostnader.

– Sedan vi för ett och ett halvt år sedan fick lånelöften av banken har lagar och regler kring banklån ändrats. Det har gjort att allt nu blir fyra gånger så dyrt för oss. Vår tidshorisont var tio veckor och så drar det ut till nästan ett år, det har fått oerhörda konsekvenser på det privata planet, säger personen bakom ansökan.

Tre veckor efter anmälan fick mannen sitt bygglov.

Justitieombudsmannen väntar på att kommunen ska redogöra för handläggningen.

Källa: Helagotland.se