Stort intresse för att hyra ut bostad

Inkomster vid privatuthyrning är skattefritt upp till 40 000 kronor.

Inkomster vid privatuthyrning är skattefritt upp till 40 000 kronor. Foto: If

Många kan tänkas sig hyra ut fritidshuset när det står tomt eller ett rum i bostaden under en begränsad period.

Privatuthyrning är något som regeringen hoppas på ska hjälpa till att underlätta på den tuffa bostadsmarknaden. Och en ny undersökning visar att nästan varannan svensk kan tänka sig att hyra ut sin bostad. Fyra av tio kan exempelvis tänka sig att hyra ut en del av bostaden under begränsade perioder.

Unga är mer villiga än äldre. 46 procent av de mellan 23-35 år kan tänka sig andrahandsuthyrning, medan samma siffra bland äldre är 26 procent. En sannolik orsak är att det är relaterat till privatekonomin, för en klar fördel med privatuthyrning är förstås att det blir mer pengar över i plånboken. I alla fall så länge du har en skötsam hyresgäst som inte orsakar skador i bostaden.

– När man hyr ut i andra hand så dyker det upp frågor om hemförsäkringen. Försäkringen gäller som vanligt om det skulle uppstå en vattenskada eller börja brinna. Men den täcker inte stölder eller förstörd egendom under en uthyrning, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Bland de som äger fritidshus är det ännu fler som finner uthyrning intressant. 63 procent svarar att de kan tänka sig ett sådant upplägg. Här är fördelen även att du får någon som ser över ditt fritidshus när du själv inte är där. 

Tips när du hyr ut din bostad:

  • Uthyrningsförmedlare som till exempel Airbnb erbjuder ofta ett visst skydd till den som hyr ut. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i det skyddet.
  • Välj hyresgäst med omsorg – gå igenom potentiella gästers profiler och tidigare omdömen hos förmedlaren. Gör en bakgrundskontroll, kanske genom referenstagning, och om det går Kronofogden, brottsregistret etc.
  • Ta reda på skattereglerna.
  • Gör en inventering av bostaden. Lås in värdefulla saker i ett särskilt rum eller utrymme dit hyresgästen inte har tillträde.
  • Märk dina saker med MärkDNA. Om det sker ett inbrott eller om dina saker stjäls kan de spåras tillbaka till dig.
  • Fråga om hyresgästen själv har en hemförsäkring. I dessa ingår ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.
  • Skriv ett ordentligt avtal där det står vad som gäller kring städning och inventarier etc. I avtalet bör även regleras vad som gäller vid skadegörelse och utebliven hyra. Ta en deposition i förväg.
  • Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få rätt försäkring.
  • Se alltid till att ha hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut. Annars kan det vara olagligt.
  • Din tillfälliga hyresgäst behöver ha en egen försäkring som gäller för hens ägodelar som förvaras i din bostad, eftersom din hemförsäkring inte gäller för hyresgästen.