Kåseri

Tre advokater i samma båt

Advokat Claes Blåe drar sig till minnes en dyr och dråplig fiskehelg utanför Slite på Gotland, tillsammans med två kollegor som även de har fastighetsrätt som specialitet.

Det hände sig för många år sedan att jag och två Gotlandskollegor, vi kan kalla dem Stefan och Sven, även de med fastighetsrätt på schemat, skulle avnjuta en fiskehelg på en liten rund ö, längst ut i havsbandet utanför Slite på Gotland.

Ön i fråga är som sagt i stort sett rund och mäter kanske 500 meter tvärs över. Den mystiska ön heter Majgu och är omgiven, som så många öar utanför Gotland, av en så kallad pallkant, det vill säga ett grundare önära vatten innan det tvära bråddjupet.

Denna sommar var bytet gädda, som faktiskt finns i havet i det bräckta vattnet där. De kallas "sillagäddor", eftersom de följer småfisken och äter sig riktigt feta. Det är stabila och stridbara små krokodiler, ofta runt 10 kilo. De är avvikande på så sätt att de inte som vanliga insjögäddor, håller sitt revir, utan så att säga är hemlösa.

Advokat Claes Blåe

Nåväl; komna till ön drog Sven upp sin båt på en sandrevel vid ön. Som gammal sjöscout hade jag en del invändningar mot den förtöjningen, men jag nådde inte ända fram. Fisket var lysande, och det var så pass att vi började undra vad vi skulle göra med alla sillagäddor som vi landade. När vi stod där på pallkanten, som andra musketörer, fick vi se Slites stora kustbevakningsfartyg styra mot vår ö.

– Jaha, vad har nu hänt, sade min advokatkollega och båtägare Sven.

Det blev vi snart varse. En mindre båt sjösattes från det stora fartyget och med två uniformerade matroser styrde båten in mot ön, med en mindre plastbåt i släp.

Väl vid strand tog en av matroserna till orda och han pekade strängt på båten i släp.

– Vems är denna båt?

Jag och Stefan pekade med stumma fingrar på Sven.

– Ja, det var väl ingen lyckad förtöjning, fortsatte matrosen, och berättade att en fiskargubbe funnit båten på drift, med tre tomma flytvästar och fiskespön liggandes i båten. Upphittaren fruktade, liksom kustbevakningen, det värsta och stora larmet gick.

– Den här utryckningen kostar 57 000 kr, sa matrosen ödesmättat och tittade uppfordrande på oss, varvid jag och Stefan återigen envist pekade på Sven.

Väl i den förrymda båten diskuterade vi hur vi rimligen skulle kunna hålla det inträffade från pressen. En klantig advokat är ju illa nog, men tre...

Sven som hade haft upphittaren av båten som klient, fick i uppdrag att köpa den före detta klientens tystnad med en gåva bestående av ett par flaskor riktigt fin och mycket gammal singel malt whisky. Så hölls denna mycket pinsamma historia utanför media.

Påföljande jul sände jag med varma hälsningar en video med Gösta Ekmans "Att angöra en brygga" till Sven ...