Byggahus.se

U-värde

Värmegenomgångskoefficienten. Anger den mängd värme som passerar vinkelrätt genom 1 kvm av en skiljevägg då medeltemperatur differensen mellan de båda sidorna är 1 grader C. Kallades tidigare K-värde. För fönster är ett bra U-värde under 2.