Spont

<div class="article-body">Kantlist och fals på profilhyvlat virke eller fog mellan sådana brädor.</div>