Byggahus.se

Slutbevis

Handling som utfärdas av byggnadsnämnd eller motsvarande som visar att byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen.