Platta på mark

Platta på mark är en typ av grundkonstruktion med principen att man använder en helgjuten betongplatta som är isolerad på undersidan med en cellplast eller en mineralull. Numera finns det olika typer av kantelement som underlättar arbetet, eftersom de fungerar både som isolering och gjutform.

Undergrunden ska vara jämn och hårt packad, till exempel med 150 mm makadam.

Vilken typ av isolering man bör använda, och hur tjock, beror lite på markens egenskaper och fukthalt. Man kan räkna med en tjocklek på 180-300 mm. Det viktiga är att plattan är varm och välisolerad och marken kall. Rådgör med en fackman.

[Dränering] av markfukt är förstås viktig.

Det är också viktigt att marken lutar från husgrunden, med ungefär 2 grader inom tre meter.