Byggahus.se

Förgårdslinje

Gräns mellan en förgård och ett område för bebyggelse (även inre förgårdslinje). Yttre förgårdslinje är gränsen mellan en förgård och och en gata.