Byggahus.se

Detaljplan

En plan som omfattar ett begränsat område i en kommun såsom en tomt, och reglerar hur bebyggelse får utföras samt mark- och vattenområden.