Bärverk

<div class="article-body">En konstruktion som har bärande eller stabiliserande funktion i byggnadsverk.</div>