Ökad miljöpåverkan från byggsektorn

Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan ökar, mycket på grund av importerade byggprodukter.

Miljöpåverkan från byggsektorn ökar visar färska siffror från Boverket. Bygg- och fastighetssektorn står för omkring 10-30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion, och samtidigt visar trenden att utsläppen ökar. Dock beror detta till viss del på import.

Framför allt är det energianvändningen och användandet av miljöfarliga kemikalier som ökar. Och det som också påverkar utsläppen negativt är importerade byggprodukter då dessa driver upp siffrorna för utsläpp av växthusgaser.

- När både inhemsk produktion och import läggs ihop visar den senaste beräkningen av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan en trend med ökade utsläpp och användning jämfört med året innan, skriver Boverket.

När det kommer till endast inhemsk produktion står bygg- och fastighetssektorn för 19 procent av utsläppen och då ser man även en minskning från föregående år (20 procent).