Nätavgifter för solpaneler kommer höjas - husägare påverkas

Krock med EU:s regelverk ger dyrare nätavgift för mikroproducenter av solel.

Solpaneler är förknippade med olika typer av avdrag för att stödja den hållbara utvecklingen, vilket gjort att många vågat investera i dem som en lösning för att på sikt sänka elräkningen. En del i detta är att sälja överskottselen ut på elnätet. Idag får majoriteten av dessa mikroproducenter av solel ett avdrag på nätavgiften men nu kräver Energimarknadsinspektionen att nätavgifterna för alla med solpaneler ska höjas.

- En reducering av nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder, vilket inte är förenligt med elmarknadsförordningen, som är ett EU-regelverk, skriver Energimarknadsinspektionen i ett besked.

Anna Werner, vd för branschföreningen Svensk Solenergi, anser att detta beslut blir som ett dråpslag för alla husägare med solceller på taken och alla småproducenter av solceller. Enligt Svensk Solenergis uppskattningar kommer 130000 husägare att påverkas. Enligt Energimarknadsinspektionen handlar det dock bara om de husägare som använder en produktionssäkring istället för huvudsäkringen och vi vet i skrivande stund inte om detta är något som Svensk Solenergi tagit i beaktande när de tagit fram sina siffror.