Långdragen grannfejd om schaktmassor

Stora mängder schaktmassor som dumpats på en gård har blivit föremål för en tvist mellan två grannar och ett transportföretag.

Det pågår just nu en långdragen och infekterad grannfejd i Härryda utanför Göteborg. På ena sidan är det Pontus Gustavsson som vill bygga en hästanläggning, och på andra sidan hans grannar som menar på att hans tilltag försämrar deras livssituation. 

För att kunna bygga hästanläggningen behöver Pontus stora mängder schaktmassor, och för att få ta emot den mängd som han behöver krävs tillstånd, något som han enligt SVT saknar. 

Det är just schaktmassorna som gett upphov till konflikten. Grannarna Lisa och Anders Karlsson menar på att leran letar sig in på deras tomt, att den tunga trafiken är problematisk för dem samt så känner de oro över att de inte vet vad schaktmassorna innehåller. De har fått rätt både hos kommunen och i domstol. Men medan rättsprocessen fortgick fortsatte också massorna att komma. 

Här kommer ytterligare en part in i konflikten, den ansvariga för transporten av schaktmassorna, Harry Agerblom. Han driver företaget Deponi AB, och säger till SVT att han anser att domen inte alls är emot honom och Pontus. SVT konstaterar att lagarna kring detta regleras i Miljöbalken, och att domslutet därmed visst går emot Harry Agerblom. Han säger då att konflikten inte alls handlar om massorna, utan att det är en personlig konflikt mot honom och Pontus.

Trots att de fått rätt i domstol är tvisten inte över. Nu handlar nästa rättsliga process om krav på att ta bort massorna från gården. Den processen är inte klar ännu.