Ekonomi

Långa handläggningstider för överklaganden kritiseras

SKL ser att handläggningstider för överklagade detaljplaner växer och vill att regeringen inför tidsgräns mot domstolarna.

Sedan tre år tillbaka går överklaganden av detaljplaner direkt till mark- och miljödomstolen utan att först passera länsstyrelsen. Målsättningen var att förkorta den tid som detaljplaner ligger under överklagan eftersom de annars riskerar att bli utdaterade och måste arbetas om. Detta fungerade bra i början, men med tiden har man märkt att handläggningstiderna växer igen. 

En förklaring är förstås att mark- och miljödomstolen tidigare hade länsstyrelsens utredning och beslut i ryggen när de skulle granska fallen. Nu måste de göra en större del av bakgrundsarbetet själva.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, oroar sig dock för att handläggningstiden ska fortsätta att öka så att den tidsvinst man haft i och med att länsstyrelsen försvann äts upp. De hoppas nu att regeringen ska sätta press på domstolarna.

- Vi ser gärna att regeringen inför tidsgränser när det gäller handläggningstider och att man följer upp hur lång tid det tar för domstolarna eftersom det är så stora variationer i dag, säger Anders Knape, SKL.

Statistiken visar att var fjärde detaljplan överklagas. Det har legat på den nivån i flera år.