Kraftigt ökad irritation över lockpriser

Anmälningarna om lockpriser ökar rejält i år, och frustrationen bland konsumenterna är stor.

Lockpriser har varit ett omdiskuterat problem länge. Att mäklare sätter ett lågt utgångspris för att locka spekulanter till visningar på bostäder som de egentligen inte har råd med, för att på så vis trissa igång en budgivning och psykologiska processer hos de som deltar, är inte okej. Samtidigt kan det vara svårt att bevisa. Hittills i år har 13 mäklare varnats för lockpriser, men hela 798 har anmälts.

Oavsett hur många som faktiskt fälls är antalet anmälningar betydligt fler än under fjolårets första månader. Ökningen mäter Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) till 150 procent.

– Vi har under flera år sett att konsumenternas frustration kring lockpriser ökar. Många som letar bostad tycker att mäklare försöker locka fler spekulanter till visningar genom att sätta låga utgångspriser, säger Gunilla Paulsson, myndighetschef på FMI, och fortsätter:

- Vi på FMI gör vad vi kan från vårt håll för att mäklarbranschen ska inse vikten av att priset i marknadsföringen av bostäder ska ske på ett schysst sätt, som konsumenterna kan lita på. Men ytterst är det branschen själv som måste ta sitt ansvar för att reglera detta om man vill få bukt med konsumenternas missnöje

Av 1317 anmälningar som konsumenternas gjort mot mäklare under januari-augusti avser 798 lockpriser. Samma siffror förra året var 684 respektive 321.

Flest anmälningar om lockpriser förekommer i storstadsområdena.

– Vi kan konstatera att det framförallt är ett storstadsfenomen och att företeelsen ser ut att bestå över tid, även under perioder när bostadspriserna stiger mindre än tidigare. Konsumenterna har blivit medvetna om att lockpriser förekommer och är mer vaksamma vilket också leder till fler anmälningar, säger Gunilla Paulsson.

Hon anser att branschen borde ta krafttag mot problemet. Att det inte borde vara så väldigt svårt att sätta ett korrekt utgångspris.

– Det finns en transparens i bostadspriser och därmed gott om jämförelsestatistik, särskilt i storstadsregionerna, som borde göra det relativt lätt för mäklarna att sätta rätt priser. I slutändan handlar det ju om hela mäklarbranschens rykte och konsumenternas förtroende för mäklaryrket, säger hon.