Konkurserna inom bygg ökar

De flesta branscher hade en ganska positiv utveckling under november månad, men för byggbranschen ser det mörkare ut.

Hittills i år har konkurserna inom byggindustrin ökat med 4 procent, samtidigt som samma siffror för samtliga branscher visar på att konkurserna just nu är plus minus noll. Det innebär att byggindustrin har det lite tuffare än snittet. 

Liknande utveckling ser man även när man enbart tittar på siffror för november månad.

I helhet minskar då antalet konkurser. För alla branscher samlade ses exempelvis en utveckling på -10 procent, medan konkurserna inom bygg ökar med 11 procent under samma period.

Konkursstatistiken från UC omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.