Byggahus.se

Hela huset byggt av blåbetong med hög strålning

Besvarad 13 okt 2020 av Claes Blåe

 1. Hej!
  Vi har köpt vårt första hus och fick i veckan reda på att hela huset, både ytter och innerväggar är byggda av blåbetong med för hög gammastrålning (runt 0,8 där 0,3 var gränsen)

  Vi har småbarn och var i en mycket desperat situation att hitta ett hus vilket säljaren visste och utnyttjade.

  säljaren har angivit 250 i radonmätning. Vi har köpt egen radonmätare som snarare visar uppåt 1200. Vi håller också på att göra en riktig långtidsmätning som ska visa årsvärdet. Vi har nu fått veta att den mätning säljarna gjorde inte var giltig då den gjorts över sommaren - vi visste inte att man inte borde göra det över sommaren då mäklaren inte sa någonting om det trots att vi diskuterade att vi var oroliga att det var 50 över gränsvärdet (mäklaren var lugnande om att det ”bara” var så lite över gränsvärdet.

  vi har stora skäl att tro att säljarna var väldigt medvetna om att huset var helt i blåbetong och att de därför sålde det till stort överpris (de mer än dubblerade vad de själva betalat på huset).

  Finns det någonting vi kan göra? Vi har förstått att radon inte är ett dolt fel och att enligt lagen är det vi som borde gjort noggrannare undersökningar då det står att husets stomme är i betong men ett värde på 250 när huset dessutom står i ett område med markradon verkade inte alls tillräckligt högt för att vara blåbetong.

  Eller är det bara att acceptera att vi blev utnyttjade i en svår situation och nu inte kan ta oss ifrån att vi i princip äger en stor klump blåbetong?
   
 2. Svar

 3. Det är riktigt att förekomsten av radon i en fastighet sedan många inte är att anse som dolt fel. Såvitt jag vet mäts radonhalter i Becquerel (Bq) per kubikmeter luft ) Kvm3) , alltså Bq/Kvm3. 1 Bq innebär ett sönderfall per sekund.

  Gränsvärdet för radonhalten är som du säger 200 Bq/Kvm3 och ni blev före köpet upplysta om att säljaren själv mätt 250 Bq/Kvm3, alltså tydligt över gränsvärdet. Eftersom säljaren själv flaggat för värden över gränsvärdet, blir det svårt att hävda någon sorts utfästelse (garanti) finns, och frågan är väl om inte uppgiften istället utökat er undersökningsplikt i den delen. Dörren mot säljaren torde vara stängd.

  En handläggande fastighetsmäklare har en enligt Fastighetsmäklarlagen en skyldighet att tillvara både säljarens och köparens intresse, och frågan är om fastighetsmäklaren till någon del alls handlat i köparens intresse när hen tydligen försökt att förringa det förhöjda värdet. Är det så att ni anser att mäklarens förringande av uppmätt värde påverkat er att verkligen köpa fastigheten, finns möjligheter att reklamera saken till fastighetsmäklaren och kräva att hen låter sitt försäkringsbolag pröva frågan om ersättning till er, som då skulle bekosta till exempel viss ombyggnad och ordentlig ventilation. Fastighetsmäklaren kände tydligen till att ni har småbarn.

  Tankelinjen ni skall hävda i så fall är att fastighetsmäklaren, som enligt Fastighetsmäklarlagen skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt samt enligt god fastighetsmäklarsed, och kanske inte bara rätt av godta en amatörmässig radonmätning, av säljaren dessutom, (vårdslöshet) utan dessutom har försökt förringa övervärdena, (vårdslöshet.) Hade ni känt till de höga halterna radon så hade ni försökt att pruta ordentligt på priset, och om inte det hade lyckats, helt avstått från köpet, och därmed undgått dyra reparationer med mera. Det föreligger då en tydlig kausalitet (ett orsakssamband) mellan fastighetsmäklarens vårdslöshet och er ekonomiska skada. Spåret mot fastighetsmäklaren kanske förtjänar att utredas vidare...


  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. V
  VetarN ·
  Alltså, mörkt och göra så. Det må vara som advokat Claes säger men det är tragiskt att det ska vara så. Det är så tragiskt att man inte styr upp bostadsmarknaden på så många sätt.

  jag är faktiskt överraskad över hur dåligt reglerad ett bostadsköp faktiskt är. Det är ju för de flesta den enda ”stora” investeringen som man gör.

  sen kan folk säga att den är reglerad o ja, till viss del är den det men inte på rätt sätt. Tycker man kan börja med att det är köparen som ska ha en mäklare. Det är fan sjukt att ha det som de e nu.
   
 6. Jonatan79
  Jonatan79 ·
  Det är ju inte ens säkert att radonet är så högt som 1200 nånting. Bättre att vänta tills den riktiga mätningen ger besked innan ni agerar.
   
 7. S
  Smeds ·
  Och även om det är upp emot 1200 så har jag förstått det som att man brukar kunna hantera problemet med olika lösningar
   
 8. PeterFalun
  PeterFalun ·
  ta dit en specialist som kan utföra en mätning åt er. det gjorde jag påett hus som skulle säljas. Mätpuckarna sa 400 i hela huset men specialisten lokaliserade det hela till matkällarens golv. undvik dock firma som kan mäta och erbjuda en lösning.
   
 9. Jonas ”Snabbe” Andersson
  Så går det när folk med centralmonterad tumme köper hus. Om köparen begärt ut all information kring huset från kommunens bygglovsarkiv hade de kunnat läsa sig till hur huset är konstruerat. Sen är den svenska gränsen för radon löjligt låg.
   
 10. Darling McFluff
  Darling McFluff ·
  "Vi har småbarn och var i en mycket desperat situation att hitta ett hus vilket säljaren visste och utnyttjade."

  Jag förstår inte riktigt detta. På vilket sätt är man i beroendeställning för att man har barn, man måste inte köpa en fastighet för stora pengar, det går att hyra.
   
 11. M
  maria01 ·
  Hur kan man vara desperat att köpa hus bara för att man har barn förstår det inte alls
   
 12. Appendix
  Appendix ·
  Håller med Macfluff. Det är ingen som tvingar en att göra ett stort och dyrt husköp snabbt. Det finns både andra boendeformer och fler hus som kommer ut på marknaden. Det är livets största affär. Då ska man aldrig stressa.

  Sen så är det ju den där frågan med Radon och mäklare. Jag vågar påstå att det är mer standard än inte att mäklare spelar ner rollen med radon. Släktingar som håller på och letar hus har fått höra allt från "Hus här i norrland har inte så mycket radon så det är onödigt att bry sig om det". "Radon är enkelt ficka med lite ventiler". "Radonmätningar är bara till för att företag ska tjäna pengar på folks oro."
  Tre mäklarcitat från olika mäklare i samma stad.
  Släktingarna drog sig faktiskt ur ett köp förra veckan då radonvärdet var 250. Då de kände att man försökte dölja något. De är "superstressade" med att köpa. Men lät som sagt bli. (Jag brukar säga att det inte är så bråttom att göra en dålig affär :) Och en mäklare som stressar på köparen döljer något så då ska man ännu mer göra hemläxan)
   
 13. H
  Huddingebo ·
  Man vill ju från myndighetshåll sänka gränsen från 200 till 100, av goda skäl.
  Det här är inget man skojar bort!

  FTX kan ventilera bort det mesta, men är det över 1000 så är det nog bara att riva huset och bygga ett nytt på platsen.
   
 14. imported_Benno
  imported_Benno ·
  Varför utnyttjade inte köparen sin undersökningsplikt?
  Det kan ju inte vara någon annans ansvar om inte mäklaren eller säljaren ljugit.

  Köparen hade kunnat förvissa sig om att huset är "helt i blåbetong" innan köpet.
   
 15. S
  Smeds ·
  Varför skulle det bara vara att riva om det är över 1000? Vad jag har läst ska det inte vara något problem. Alla lösningar bör ju vara billigare än att bygga ett nytt hus.

  En tanke om flera svara här, är det inte bättre att svara konstruktivt och ge förslag på hur man löser problemet istället för att upplysa köparen om att de borde ha kontrollerat bättre innan de köpt, nu vet de det.

  Radon är inte nyttigt men det känns som att folk är orimligt oroliga, är man inte rökare så ökar ju risken för lungcancer inte jättemycket per 100Bq/kvm3. Skulle tro att allmän dålig luft inne och bilavgaser är farligare (har dock inget belägg för det)
   
 16. imported_Benno
  imported_Benno ·
  Svårt att vara konstruktiv. Vilket skulle ge den minsta förlusten? Sälja direkt eller försöka sanera? Det är inte säkert att en sanering lyckas få ner värdet under rekommenderad gräns. Blåbetong i sig skrämmer förmodligen en stor del vaksamma köpare oavsett om radonet är åtgärdat eller inte.
   
 17. G
  Gunsankan ·
  Gjordes ingen besiktning av huset? Er besiktningsman borde ha uppmärksammat er på det för höga värdet och att det var gjort under sommaren. Det gjorde vår vilket ledde till hävning innan köp! Hoppas ni gjort en besiktning och då bör ni kunna kontakta Besiktningsmannen som oxå har ett ansvar gentemot er.
   
 18. Tigokämpa
  Tigokämpa ·
  Viktigt att ta reda på om det bara är blåbetongen som ger höga värden, eller om det även finns markradon. Vi har blåbetong i konstruktionen som gav högt värde, installerade FTX och fick ner det till 90.
   
 19. C
  cme ·
  Om ni har blå betong i huset så bör ni väl mäta gammastrålningen? Har ni gjort det?
   
 20. C
  carl fabian ·
  Oftast inga problem att få ner värdet till 200bq vis Ftx ventilation samt finns markradon så installera radonsug. Bor själv i hus med blåbetong och markradon i hela bostadsområdet. Installerade enl. Ovan och har nu ca 80bq, så ta dit ett företag som mäter upp var radonet kommer från och få ett åtgärdsförslag, ofta får man garanti på att åtgärd ger Max 200bq efter sanering
   
 21. S
  Smeds ·
 22. C
  carl fabian ·
  Radonutredning i Väst gjorde mätningar samt Hemkomfort installerade
   
 23. D
  Dalaromeo ·
  Blåbetong är det sutteräng eller källare och uppe?

  Finns olika blåbetong strålar olika mycket beroende på vart det är tillverkat.
  Kommer det i från blå betong eller marken också?

  Jag har nog tätt mot mark så mest blåbetongen, men tänk på om sutteräng eller källare friskluftventiler nära mark kan ge marknaden in vintertid då det är snötäckt utom närmast huset där marknaden letar sig upp och sugs in en del.

  Blå betong ventilation alla extra extra och Ventilation sug ut åt rätt håll säg i ett förråd tvättstuga eller liknande där man ej är så mycket som test från luft fläkt jag tog en köksfläkt med frånluft satt i tvättstugan nere 3 lägen men räcker på 1 eller 2.
  200-300 uppe blev 20-150 beroende på om och hur luftluftvärmepumparna går.
  Nere från 700 till halva 200-300 men då är det stor yta och blåbetongen nere i sutteränghus 130m2 per plan 2 plan.
  Extra utluft nere gör att radon ej kommer upp där jag är och säger ut det som är nere men skulle vara en till sådan lösning nere om man skall kunna använda nedre som tex sovrum.
  Dock är ventilationen ombyggd troligen 1982 från bara frånluft till till och från luft rejält snurr 4 lägen men 1 och 2 är lagom ökade denna från 1 till 2.

  Men inluft måste ju ökas rejält.

  Gammal mätning visade 790 högst nere och 300 lägsta gav 560 snitt

  Egen radon mätare visade liknande och nu halverat.
  Bara med en extra köksfläkt med frånluft för 500kr har en till rögasfläkt som skulle vara nr 2 men slår i från ej gjord för drift 24/7 skull vara en frånluft till i andra delen av nedre plan som tar ut den delen radonbåt rätt håll och inte drar det igenom hela nedre plan men bra som test och se om billigare lösningar går att gå till gäller få radonet gå åt rätt håll och ut bara ftx och så jo det ena är ju så här med fast gammalt, men betyder ju våtervinning av varm luft och radonet skall ju bara ut inte ta in 50-80% av det igen.
  Går säkert med ett tokdyrt super system men måste vara onödigt överdimensionerade i så fall i kapacitet och spec i pris och ingrepp i huset.

  Fungerar för mig dom inte behöver använda nedre våningen till sovrum, men märks att det är högt i sovrummet mer som är mindre rum och har från och tillluft i sig från ftx, och den extra frånluften inte gör så stor skillnad på.

  Enklare om man har lärt känna sitt hus har säkert bott här 7-8år innan dessa insikter kom till.

  Har ju med ventilationv men även uppvärning varm och kall luft växlar mellan rum att göra.

  Inte så bara så jag har min test lösning permanent nu i något år sen får vi se troligen funkar det för mig.
  Allt beror ju på hur enkelt elker svårt det är att dra riktigt rejäl ny ventilation och om det räcker.

  Här betong tjockt och dyrt göra om pga stora ytor..

  Tapeter radon färger finns i kombo med ventilation men som allt dyrt...men strategisk lite där värst ett rum som test jag kanske värt det.

  Som med allt med hus hade allt varit tipp topp hade huset varit dyrare och med tid måste vissa saker fixas ändå detta är väl ett lite tråkigare.

  Men skall ni renovera en del där detxör blå betong testa medventilation och radon tapet eller tät täck färg någonstans där man kan mäta skillnaden och se lite vad effekten blir och hela planet...

  Bara lite tankar och info hur det funkar här..
   
 24. J
  jan69a ·
  I normala fall då det är visning brukar det alltid finnas energideklaration och besiktningsprotokoll att få om denna gjorts. Det borde framgått detta med radonet samt förslag på åtgärder innan man som köpare bestämmer sig men ...
  FTX samt kolla upp om det går att få bidrag för installation av radonbrunn. Då får även grannar nytta av den åtgärden.
   
 25. C
  carl fabian ·
  Radonbidrag får man om värdet överstiger 200 bq,man får ju även på köpet en väldigt fin inomhusluft med Ftx och undviker fukt/mögelproblem
   
 26. H
  Henriksberg1903 ·
  Många här, inklusive Claes, pekar på undersökningsplikt, men den röjs ju när säljaren ger en utfästelse. Här var utfästelsen felaktig, vilket bör leda till att felet trots allt är dolt. Undantaget är ju om det är tydligt att den felaktiga utfästelsen är just felaktig, men i det här fallet finns ju inget som gör att köparen borde inse att 250 var ett felaktigt värde.
   
 27. S
  Sauron ·
  FTX är ju bra (om det inte redan fanns) och kan ca halvera radonhalten vad jag vet från egen erfarenhet. I mitt fall hade vi mekanisk frånluft till att börja med och installerade FTX som gjorde susen. 1200 Bq/m3 är ju dock lite tufft utgångsläge.
   
 28. H
  Harrison ·
  Blåbetong? Ni har fått Svarte Petter i handen. Jag jobbade förut på ett mät-labb. När någon bekant till mina arbetskamrater frågade, om de vågade köpa ett radonhus, så svarade de alltid: "Köp det, det är rentav nyttigt". Jag sa alltid: "Köp INTE det, ni kan få problem att sälja det i framtiden, med hårdare regler."
  Man kan låna ett litet handinstrument för radon som får plats i väskan eller fickan, kanske t o m på en visning, om man är försiktig. Då slipper man oroa sig för radonrisker.
   
 29. H
  Huddingebo ·
  Markradon kan man ofta bota ganska effektivt med en radonsug under platten eller under golven i alla rum i källaren.
  Är det mestadels radon från marken gör detta susen.

  Kommer radongaserna från byggnadsmaterialet i sig så är ökad ventilation det enda sättet.
  Och ligger man på 1200 kommer man sannolikt att få ventilera "en hel del".
  Det vore väldigt intressant att få veta vad för slags ventilation huset har idag.
   
 30. H
  Harrison ·
  Blir det inte dyrare uppvärmningskostnader med så mycket extra ventilation?
   
 31. H
  Harrison ·
  En av mina grannar har blåbetong i princip överallt i huset och den lokala byggmästaren påstod, att det var bara tomtvärde kvar och husen var "bara att riva". Husen byggdes på 60- och 70-talet av ägaren, murare till yrket. Synd!
   
 32. C
  carl fabian ·
  Ca 250000 villor i SVERIGE beräknas ha radon över gränsvärdet och då påstå att man kan få problem att sälja är för man vet inget om möjligheter att åtgärda.Dels finns det inga fastigheter som har noll bequerel ,så överdrifterna är stora
   
 33. Z
  Zodde ·
  Hade värde på 300 (markradon), installerade sug under plattan.Kom ned under 20, tar också bort fukt som ev kan ha letat sig dit. Sug påverkar inte uppvärmningskostnader.
   
 34. C
  carl fabian ·
  Plus till Zodde för objektiv info,inte en massa troende
   
 35. N
  Nisse Hult64 ·
  Hade skyhöga värden i gillestugan (=källare). Vi talar om över 2000 Bq. Både blåbetong och markradon. Tätad plantonmatta med undertrycksventilation på golv och ytterväggar, och ett stort FTX löste det. Minns jag rätt så var värde neråt 50-60 Bq efter dessa åtgärder. Visst, det kostade en del med tanke på alla ytskikt.
   
 36. S
  Srixon ·
  Tänkte dela med mig av min erfarenhet.

  Köpte i våras ett renoveringshus med självdrag som ventilation. Korttidsmätning visade förhöjda radonvärden ca 190 på övervåning och i källaren 450. Hus är från 70-tal och är förmodligen byggt i blåbetong i källare.
  Hade tänkt mig att installera FTX i framtiden.

  I alla fall köpte mig en airthing wave och har haft den på mätning sedan tillträde. Har märkt att radonhalten i huset har varierat ganska mycket beronde på väderlek. Har under sommaren provat olika lösningar med fläkt osv.

  När jag skulle byta golvbrunn i källaren och hade bilat upp för den steg värdet rejält.

  Så jag bilade upp ett nytt hål genom plattan hyffsat centralt i huset och installerade en fläkt (egen konstruerad radonsug med hjälp av tips här).

  Nu har jag en radonhalt på ca 130 i källare och ca 80 på övervåning. Har även kontrollmätt med en annan digitalmätare.

  Ska påbörja långtidsmätning strax.
   
 37. E
  Elvana ·
  Jag har ett hus jag ska sälja ett arv. Huset 1977 suterräng som aldrig bytt ägare sedan byggnationen hade en radonmätning 2010 långmätning där man uppmätte 400 och beordrade ett fläktsystem. Paret som då var i 75års åldern tyckte det var en för stor kostnad runt 30.000 enl protokoll. Samma som mätte ville installera. Paret avled för fem år sedan, bägge i stroke alltså inte av radon. I veckan mätte jag om en veckas längd inför försäljningen, snabbmätningar då man mäter tidigast från 1 Oktober. Resultat 478 och alltså mer än förra därför att man inte bott i huset på fem år och ingen ventilering fanns i huset som normalt uppstår vid rörelse i huset som jag förstod det. När man säljer och vet att det tidigare funnits radon är det säljarens skyldighet att upplysa. Men jag tänker att oroa sig som köpare har blivit lite överdrivet då det finns bra åtgärder och priset på huset sätts efter det. Besiktning av hus med energideklaration är till för att vägleda köparen till vidare undersökning. Känns onödigt att man stämmer i ett till höger och vänster. När man köper hus som tex passerat livslängden i alla områden och INTE är omgjort. Vad tror man då man får? Köper man oåtgärdade ev. brister får man ta dem som de kommer. Har köpt och sålt ett antal hus och aldrig tänkt tanken dolda fel. Brister man inte vill ha kliver man av innan köp. Men brister är också det man kan köpa lite billigare boenden på.
   
 38. S
  Smeds ·
  @Srixon hur konstruerade du radonsugen. Har själv uppmät förhöjda värden där fjärrvärmen kommer in och har funderat på om jag ska installera en fläkt där för att ventilera.
  Det är inte den snyggaste anslutningen som gjorts, öppen kulvert med två rör som kommer in i huset.
   
 39. lilytwig
  lilytwig ·
  Det är uppenbarligen få som bryr sig om radonhalter på 300. Trots att det är ett känt faktum så säljs kåkarna i ett villaområde från 60-talet snabbt och till relativt höga priser.
   
 40. S
  Srixon ·
 41. B
  baal ·
  Har villa byggd -69 samt radon. Installerad värmeväxlare i källarplanet. Låga värden och bra luft i kåken. Byta filter 1-2 ggr/år (gjort på 5 min) :cool:
   
 42. B
  Bennca ·
  Med 1200 bq finns det markradon också. Enligt de jag har pratat med kan du i princip inte få så höga värden enkom från blåbetong, utan ett tillskott markradon. Markradon kan med lite tur åtgärdas enkelt med att täta kring inkommande vatten, el, avlopp, ev. rensbrunnar, se till att avloppsbrunnar i dusch, badkar, pannrum och liknande inte är torrlagda. Om det inte hjälper kan man täta mellan golv och yttervägg samt ev. installera radonsug, som suger ut luft under huset för att på så sätt förhindra den att tränga in i huset. Blåbetong ventileras bort. Men allt det här får du berättar för er när du tar dit en expert för radonbesiktningen. :) Lycka till!
   
 43. H
  Harrison ·
  Rök inte i ett radon-hus, utan gå ut när du ska röka. Sönderfallsprodukterna från radonet sätter sig fast på rökpartiklarna, som du andas in i lungorna och blir kvar där länge. Av samma skäl är det bra att hålla dammet borta från inomhusluften i ett radonhus, med effektiv städning och en bra luftrenare med HEPA-filter.
   
 44. C
  Chrizzan ·
  Vi hade så kallade "experter" på radonlösningar hemma när vi uppmätt värden mellan 250-350 på årsmedel. De ville ha runt 300 tusen för att installera ftx ventilation system i hela huset. Jag tänkte att detta har jag inte råd med så jag började grotta ner mig rejält i detta.
  Det slutade med att jag vädrar hemma för frisk luft ofta. Håller källardörren stängd jämt (!). Samt håller rent och städat och kör med luftrenare.
  Det som nog gjorde mest skillnad var en frånluftsfläkt (typ badrumsfläkt) som jag installerade i ventilationsdon på ena änden av källaren och har ventilerna öppna i alla källarrum. Den fläkten kostade mig ca 300kr på biltema... Så jag kapade kostnaden på "experternas" förslag med 1000del av priset!
  Nu har värdet legat under 100 stabilt sedan snart 2år. Visst vill du ha ftx är det säkert najs på många sätt men för sånna pengar aldrig i livet...
  Vårt hus har en enorm källare och allt är av blåbetong som dock blivit något inkapslad av en våtrumsliknande tapet. Spara dina pengar och lös det på ett enklare sätt.
   
 45. C
  carl fabian ·
  Låter som du får väldigt kallt hemma med denna vädring och en källare som ett kylskåp,varför inte sätta en radonsug kostar inte mer än ca 30tkr efter bidrag ,lätt att räkna hem den gång du skall sälja
   
 46. C
  Chrizzan ·
  Aldrig under 20 grader (även källare) och ca 2000kr i månaden för alla driftkostnader med vädring... Bergvärme så ser ingen skillnad knappt på sommar och vintertid. Därav tvivlar jag på något behov att investera i något mer relaterat till radonet.
  Om radonvärden är låga och bra oavsett radonsug eller ej lär väl eventuell radonsug starta mer negativa spekulationer vid försäljning snarare än optimism?
  Man kan väl dock mena att radonlösningar passar alla individuellt olika beroende på behov och förutsättningar.
  Observera att jag antagligen inte vädrar med öppna fönster vid minus tjugo grader...
   
 47. H
  Harrison ·
  Min arbetskamrat, som alltid bagatelliserade radon och uppmanade folk att köpa hus trots höga radon-nivåer, skrev t o m radon-intyg åt folk, utan att på något sätt vara auktoriserad. Att man är fil. lic. i kärnfysik gör inte en kompetent nog att skriva radon-intyg. Särskilt när man tror att radon är nyttigt. Det finns fler som tror att radon är bra för hälsan, t ex s k "radon-gruvor", där man kan åka gruv-tåg ner i berget, där radon-halten är hög, 10 000 Bq. Radon i stora mängder påstås stimulera immunförsvaret (jag tvivlar på det).
   
 48. H
  Harrison ·
  Gammastrålningen från radon och blåbetong är inte särskilt stort hälsoproblem, utan det är alfa-partiklarna,som ingår i radonets sönderfallskedja, som är hälsofarliga i lungor och andningsvägar.
   
 49. C
  carl fabian ·
  Radonintyg?? Vad pratar du om , finns väl inget sådant utan det är koldosor som suttit uppe minst 2 mån mellan oktober till april och därefter analyserats på krediterat lab som utgör radonprotokoll
   
 50. P
  Per L ·
  Den juridiska biten har Claes förklarat på ett förtjänstfullt sätt.

  Den tekniska biten är att radonhalter över 200 Bq, men ändå i hyfsad närhet av gränsvärdet inte är något personligt hälsoproblem så länge man inte röker. Det är mer ett problem på nationell statistisk nivå - och kanske ett ekonomiskt problem ifall man ska sälja eftersom så många är oroliga för radon.

  Som flera andra skriver finns ett flertal möjliga åtgärder som är billiga i jämförelse med vad det kostar att köpa ett hus. Kostnader som man helt klart måste ha utrymme för i sin privatekonomi som husägare.
   
 51. H
  Radonhalten kan variera mycket med årstiden och ventilationen. Några enstaka mätningar under få årstider och i få utrymmen i bostaden behöver inte ge hela sanningen.
   
 52. H
  Exakt. Det är galet att skriva ut radon-intyg, som grundar sig på annat än en standardiserad procedur som mäts hos ett auktoriserat labb. Jag såg intyget och tyckte att det var knasigt. Den forskaren gjorde också mycket annat, som var knasigt i mitt tycke. Plus att han påstod, att forskningen visar att radon är nyttigt för hälsan och att forskningen har bevisat det.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Hela huset byggt av blåbetong med hög strålning

  Hej! Vi har köpt vårt första hus och fick i veckan reda på att hela huset, både ytter och innerväggar är byggda av blåbetong med för hög gammastrålning (runt 0,8 där 0,3 var gränsen) Vi har...
 2. Radon ett dolt fel?

  Hej, köpte en villa för några år sedan. I mäklarens beskrivning framgår att radon var mätt genom långtidsmätning. 180 Bq/m3. Utan någon större oro köpte vi huset. Förra året gjorde vi en ny...
 3. Skillnad i areal mellan säljarens uppgifter och lantmäteriet

  Vi är intresserade att köpa ett hus där säljaren uppger att tomtarean är ca 1250 kvm. Jag begärde dock ett utdrag ur fastighetsregistret där det istället står 980 kvm. I registerkartan från...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer