Husägare fick rätt mot Vattenfall - anslutningsavgiften sänks

Energimarknadsinspektionen slår fast att avgiften för att ansluta fastighetsägarens hus till elnätet borde vara drygt 30 000 kronor, inte 170 000 kronor som Vattenfall begärt.

En husägare i Strängnäs fick en offert på 170 000 kronor exklusive moms när hon ville ansluta sin fastighet till elnätet. I slutändan fick hon dock bara betala 30 500 kronor eftersom hon ansökte om prövning hos Energimarknadsinspektionen, som i sin tur slog fast att avgiften var tiotusentals kronor för hög.

Vattenfall uppger att de baserat offerten på avståndet till transformatorn. I Vattenfalls mätning blev avståndet då 780 meter. Energimarknadsinspektionen har däremot använt en schablon där de räknar avståndet till anslutningspunkten, ett kabelskåp. Det innebär ett avstånd på 110 meter. Därmed blev kostnaden betydligt lägre.

– Anslutningsavgifter i lokalnäten är schabloniserade och metoderna för schabloniseringen syftar till att fördela kostnaden mellan anslutande kunder och kundkollektiv på ett rättvist sätt, men att avgiften i regel ändå är subventionerad av kollektivet. Vattenfall Eldistribution och Energimyndigheten har ibland olika metoder att schablonisera och i de fall myndigheten beslutar att ändra avgiften accepterar vi det, säger Jakob Eliasson, Vattenfall, till tidningen Ekuriren.