Byggahus.se

Vem betalar?

 1. pernitta
  Medlem · 850 inlägg

  pernitta

  Medlem
  Hej!

  3 meter in på grannens tomt står ett stort träd. Faller det, skadar det vårt hus.

  Vem betalar skadorna?

  Jag vill gärna veta vad som gäller för att kunna informera min granne.

  per

   
 2. C
  Medlem · 9 095 inlägg

  Re: Vem betalar?

  Rent spontant så borde trädets skick vara ganska avgörande. Om trädet är friskt så kan jag inte se att "trädägaren" kan hållas ansvarig för eventuella skador. Om trädet däremot faller pga uppenbart bristande underhåll torde du kunna kräva ersättning av grannen.
   
 3. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Vem betalar?

  Om du har ditt hus försäkrat genom en villaförsäkring täcker denna skador som uppstår på ditt hus.
  Försäkringsbolaget gör sedan en bedömning huruvida, som i detta fall, grannen på något sätt är vållande. I så fall kräver bolaget genom sin regressrätt (återkravsrätt) grannen på ersättning. Du behöver således inte agera gentemot grannen men kan naturligtvis diskutera risken för skada med honom.
   
 4. yonna
  Medlem · Österlen · 6 932 inlägg

  yonna

  Medlem

  Re: Vem betalar?

  Det är nog så att även om grannen 'felat' avseende underhåll är det din egen försäkring som täcker dina skador. Det är du som får stå för självrisken. Jag hade uppe en liknande fråga med mitt försäkringsbolag (TH) när det gällde en tidigare granne till mig som hade en rutten flaggstång. Flaggstångsproblemet löste sig då grannfastigheten såldes och nya ägarna tog bort eländet.

  Du kan ju varna grannen men längre kommer du nog inte.
   
 5. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Vem betalar?


  Håller (tyvärr) med i detta uttalande.

  Dock kan du få kommunens gatukontor eller vägverket att agera mot din granne om det finns risk att trädet, eller delar av det kan falla ut på gatan och blockera denna.
   
 6. Johan Gunverth
  Diversearbetare · Göteborg · 8 241 inlägg

  Johan Gunverth

  Diversearbetare

  Re: Vem betalar?

  Samma information fick jag av LF när ett fallande rutten björk från grannfastigheten håll på att slå ihjäl en av snickarna. Grannen är ansvarig för skador som uppstår om trädet är ruttet eller skadat. Skulle en storm drar med sig trädet och landa på mitt hus, tar min hemförsäkring hand om det. Begreppet storm är dock svävande. Lite blåst är alltså inte storm.
  Nästa problem; "grannen" är en urgammal samfällighet som verkar helt oorganiserad.
  - Oj! Då blir det väldigt svårt. blev svaret från LF. Inte för att jag fick något vettigt svar, men det skulle krävas oerhört mycket jobb för att reda ut VEM som är ersättningsskyldig. Med tanke på att många av ägarna till samfälligheten inte ens är medvetna om att de är ägare (Stadsbo köper hästgård. m.m.) ser jag inte fram emot att de halvgamla björkarna skall börja leva eget liv.
  Som tur var fixade Gudrun bort de värsta exemplaren...åt rätt håll. :)
   
 7. H
  Moderator · Stockholm · 43 047 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Vem betalar?

  Såsom jag har förstått det så är inte grannen ansvarig för fallande träd från sin tomt såvida han inte varit "grovt oaktsam". Och det är nästan omöjligt att bevisa grov oaktsamhet i ett sådant här läge. Det måste varit lika uppenbart att trädet kommer att falla mot er tomt inom den närmaste framtiden som om han hade fällt trädet med berått mod mot ert håll.

   
 8. B
  Medlem · 5 828 inlägg

  Re: Vem betalar?

  Begreppet är ingalunda svävande. "Storm" = vindstyrka överstigande 20 sekundmeter.
   
 9. pernitta
  Medlem · 850 inlägg

  pernitta

  Medlem

  Re: Vem betalar?

  Hej!

  I flera av inläggen talas det om att mitt försäkringsbolag betalar kostnaderna om grannens träd faller över vårt hus. Dessutom skall jag betala en självrisk.

  Jag förstår inte logiken i detta resonemang.

  Trädet är ju inte mitt, det står inte på min tomt, jag har ingen skyldighet eller möjlighet att bevaka trädets tillstånd.

  Jag menar istället att grannen helt ansvarar för eventuella skador och bör avlägsna trädet då det börjar utgöra en skaderisk för omgivningen.

  Vad säger Ni om det?

  per
   
 10. yonna
  Medlem · Österlen · 6 932 inlägg

  yonna

  Medlem

  Re: Vem betalar?

  Allt är inte logiskt i vårt samhälle ... :-?
   
 11. H
  Moderator · Stockholm · 43 047 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Vem betalar?

  Det kan man ju tycka, men så vitt jag förstått så är inte lagen på det viset.

  Det jag hört är att man blir inte ersättningskyldig för sådana skador såvitt man inte varit "grovt oaktsam". Och grovt oaktsam tolkas tydligen så att om trädet är i så dåligt skick att det är uppenbart att det kommer att ramla, (typ redan halvligger i farlig riktning), då är man grovt oaktsam. Begreppet grovt oaktsam skall tydligen tolkas som en hårsmån från att det är uppsåtligt, dvs att du fäller trädet med avsikt att skada granntomten.

  Jag tror (med betoning på tror) att lagstiftarna menar att träd är en naturlig "verksamhet" på en tomt. Och att trädet har lika stor rätt att finnas på din grannes tomt som ditt hus har rätt att finnas på din tomt. Då kan man ju hävda att om trädet kan ramlar på ditt hus, så har du byggt huset för nära trädet.
   
 12. Johan Gunverth
  Diversearbetare · Göteborg · 8 241 inlägg

  Johan Gunverth

  Diversearbetare

  Re: Vem betalar?

  Det stämmer, men det sitter ingalunda mätare vart 50 meter över landskapet som registrerar ev. stormstyrka. Styv kuling som lokalt övergår i storm under en kort tid är fortfarande styv kuling enligt försäkringsbolaget. Därav det svävande bereppet storm.
   
 13. pernitta
  Medlem · 850 inlägg

  pernitta

  Medlem

  Re: Vem betalar?

  Hej!

  Huset byggdes på femtiotalet. Björkplantan jordslogs 10 år senare och har utvecklats till ett jätteträd och utgör idag ett icke naturligt inslag bland villaträdgårdarna.

  Ändrar detta Era synpunkter?

  per
   
 14. G
  Medlem · 416 inlägg

  goerana

  Medlem

  Re: Vem betalar?

  Hej !

  Har du pratat med grannen överhuvudtaget ?
  Eller samlar du argument...
  //Goerana
   
 15. B
  Medlem · 5 828 inlägg

  Re: Vem betalar?

  "Huset byggdes på femtiotalet. Björkplantan jordslogs 10 år senare och har utvecklats till ett jätteträd och utgör idag ett icke naturligt inslag bland villaträdgårdarna.

  Ändrar detta Era synpunkter? "

  Svar: Nej. "Naturligt inslag" är ingen term med rättsverkan. Trädets ägare tar ansvar (själv eller genom återförsäkring) för den skada egendomen vållar vid vindstyrka understigande 20 sekundmeter.

  Vill du ha något gjort bör du tala direkt med grannen det gäller. Ditt eget försäkringsbolag kan utrusta dig med de fakta du behöver.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.