Byggahus.se

Uterum 17/18

 1. N
  Medlem · Skåne · 419 inlägg

  NiclasR

  Medlem
  Nu har vi kommit lite längre i våra funderingar runt uterum och ska börja sätta mig ner och skissa på lite ritningar.

  Vi har kommit fram till att vi ska satsa på en pulpetstomme med 32mm kanalplasttak och någon form av vår till höst glasparti.

  Så nu till dom första funderingarna angående infästning av stolpar i tralldäcket.

  Sedan tidigare har vi ett tralldäck med förberedd del som även är isolerad.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  DSC02867.jpg

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  35235-1ab3998434cc0e8e750db42b53a814da.jpg

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  image.jpeg

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Skiss1.jpg

  Som man kan se på ovan bilder/ skiss så har jag en bärlina i framkant av däcket som jag tänker använda att fästa de främre stolparna till uterummet i. Uterummet kommer att placeras på den vänstra delen av däcket där jag har isolerat vilket ger en storlek på ca 6x3,9m.
  Eftersom jag behöver varje cm i framkant i höjd så planerar jag att lägga profilerna till fönsterpartierna på reglarna (undersida trall).

  Fråga1.
  Hur placerar man bäst fönsterparti profilerna för att inte få vatten från resterande trall att rinna in i uterummet? Jag inser att jag antingen sätter en extra golvregel innanför eller utanför nuvarande sista golvregel i ytterfacken där jag har isolerat. Vilket blir bäst och hur löser man uppreglingen innanför och utanför profilerna bäst?

  Fråga2.
  Är det bäst att ställa de främre limträstolparna på den främre bärlinan eller ska man ansluta den innanför eller utanför så att man kan bulta/skruva stolpen i bärlinans "sida"?
   
 2. GoForIt
  Medlem · Jönköpings · 5 123 inlägg

  GoForIt

  Medlem
  Jag skulle avråda från att sätta partierna under den ordinarie golvnivån. Kommer bara generera problem med att vatten och snö blir stående där.
  Direkt under bör du dessutom förstärka med kotlingar/extra golvregel.

  De bärande stolparna hade jag placerat i egna plintar, och dessutom skruvat dem med tillgängliga bärlinor/golvreglar.
   
 3. N
  Medlem · Skåne · 419 inlägg

  NiclasR

  Medlem
  Tack för svaret GoForit!

  Ok, jag trodde det var en fördel att få ner partierna under trädäcket eftersom vatten kan trycka in under profilerna till partierna och komma in i uterummet.
  Hur gör man under profilerna för att hindra ev. vatten att tränga in under, silikon eller liknande?

  Jag har gjort en skiss på anslutningen av hörnstolparna enligt nedan som kanske kan vara ok att använda med ev. tillägg med "upp-pallning" under mot mark?
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  uterum_2017_V2_stomme sidostolpedetalj_botten.png

  Ser dock på min plintritning sedan trädäcksbygget att plintarna står mer eller mindre precis bredvid de tre främre stolparna (markerade med rött nedan).
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Trädäck_front_V3.0_stolpmarkering.jpg


  Har försökt mig på en dimensionering av limträstomme utifrån vad jag har hittat när jag har sökt runt hur andra har gjort. Verkar nedan skiss rimlig eller något som bör ändras för ett bättre slutresultat?
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  uterum_2017_V2_stomme med limmträdim.png

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  uterum_2017_V2_stomme med sidomått.png

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  uterum_2017_V2_stomme med frontmått.png

  Ovan skisser baserar sig på att jag sätter partierna ovanpå däcket och då ska jag enligt dessa uträkningar lyckas få till 4 graders tacklutning vilket är minsta tillåtna lutning på ett 32mm Willab kanalplasttak.
   
 4. GoForIt
  Medlem · Jönköpings · 5 123 inlägg

  GoForIt

  Medlem
  Vill du gardera dig mot problem med inträngande vatten under underprofilen, så är det bättre att lägga en gummilist.
  Ska det vara glaspartier i alla tre vinklarna?
  Problemet med många av de prefabricerade konstruktionerna är att det inte finns något, eller alldeles för klent överhäng på taket, med följd att regn och snö hamnar rätt ner utanför (och på) glaspartierna. I många fall saknas också regnvattensystem, vilket gör det ändå sämre.
  Jag har lite svårt att se måtten i din skiss gällande längder på takbjälkarna. Känns spontant som kraftiga urtag i den främre övre bärlinan respektive takbjälkarna.
  Den mittersta stolpen behöver stöd under. Bärlinan för golvbjälkarna klarar knappast mer last där.
   
 5. N
  Medlem · Skåne · 419 inlägg

  NiclasR

  Medlem
  Hej igen,
  Jag har tänkt att det ska vara glasdörrpartier i alla 3 sidorna.
  Jo jag kan misstänka att jag behöver stöd under mittersta stolpen i framkant så tänker mig nog att man lägger in typ trädgårdsplattor med tjärpapp överst under bärlinan.

  Jag har skissat helt fritt så det mesta är justerbart, förutom förutsättningar runt hus och trädäck då. ;)
  Jag hade i de förra skisserna bara "snabbritat" anslutningen främre bärlina/ takbjälkar.
  Min tanke är att takbjälkarna ska anslutas på insidan av bärlinan och sedan skruvas ihop på något sätt. På utsidan så tänker jag mig att man skruvar på tassar för takutsprånget.
  Se nedan förtydligad skisser.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  uterum_2017_V2_stomme med sidomått_2.png

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  uterum_2017_V2_stomme med frontmått_2.png


  I och med att jag använder en 180mm hög bärlina fram och sedan 225 mm höga takbjälkar är det ok att man snedsågar takbjälkarna i framkant för att ha 2000mm i höjd från tak?
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  uterum_2017_V2_takreglar_framkant.png

  Se 3:e bjälken
   
 6. B
  Medlem · 2 inlägg

  Bonnen66

  Medlem
  tja vilket program har du ritat ?
   
 7. N
  Medlem · Skåne · 419 inlägg

  NiclasR

  Medlem
  Hej, jag använde SketchUp när jag gjorde dessa skisser.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.