Byggahus.se

Servitutsavtal grundvattenvärmepump

 1. E
  Husspekulant · Lomma · 4 inlägg

  Erik.M

  Husspekulant
  Hejsan!

  Jag har sökt en massa på servitut här men inte hittat en liknande situation.

  Vi vill köpa ett hus som har ett avtalsservitut gällande elen som pumparna för grundvattenvärmen drar.

  Citerar avtalet som är tecknat 1985.

  "Ägarna till fastigheterna skall för all framtid ha rätt att använda den anläggning för grundvattenvärme som finns på fastigheterna. Anläggningen består av en brunn på vardera fastigheten, en djupvattenpump med hydropress, ledningar mellan brunnarna och fram till husen samt elmätare. De olika delarnas läge framgår av den bifogade skiss över fastigheterna (Har inte tillgång till skissen i detta läge). Skulle anläggningen i framtiden ändras, utvidgas, förnyas eller annorledes omformas skall ändå vad nedan stadgas gälla även om de så tillkomna delarna, försåvitt anläggningen fortfarande fyller samma funktion.

  Förutom den gemensamma anläggningen som beskrivs ovan finns i varje fastighet en värmepump och en vattenmätare. Dessa delar av systemet omfattas inte av detta avtal.

  Båda fastigheternas ägare har rätt och skyldighet att underhålla och reparera anläggningen. För detta ändamål har varje fastighetsägare och den han ger uppdrag att utföra arbeten på anläggningen rätt att göra nödvändiga intrång på den andra fastigheten.

  Kostnader för drift, underhåll och alla övriga kostnader som hör till anläggningen, skall delas mellan fastigheterna i proportion till vars och ens fastighets vattenförbrukning.

  Detta servitutsavtal ska inskrivas i fastighetsboken för båda X och Y. Fastigheterna är ömsevis härskande och tjänande"

  Enligt mäklaren:
  "En brunn på vardera fastighet, elen som driver pumpen tas från fastigheten jag säljer,(Alltså huset jag vill köpa) det finns separat elmätare."

  1. Jag förstår det som att hela elräkningen kommer på min faktura, då skall grannen betala till mig?

  2. Vad finns där för problem som kan uppstå vid ett sådant här avtal då jag aldrig köpt hus eller mark med servitut förut.

  3. Jag vill så småningom dränera huset och liknande, kan detta bli ett bekymmer?

  4. Grundvattenvärme är billig uppvärmning så kommer troligen inte byta till något annat. Men om jag skulle vilja sätta in Luft/vattenvärme och inte längre är i behov av brunnen. Vad gör man då?

  5. Finns där något annat man bör oroa sig för eller tänka på?

  Tackar för all hjälp!

  Mvh Erik
   
 2. K
  Medlem · Malmö · 1 645 inlägg

  kindvall

  Medlem
  1. Ja
  4. Kostnader för drift, underhåll och alla övriga kostnader som hör till anläggningen, skall delas mellan fastigheterna i proportion till vars och ens fastighets vattenförbrukning. Om din förbrukning blir noll bör din kostnad bli noll. Grannen har dock rätt till att utnyttja servitutet, tex att utnyttja din elledning.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.